Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 665/3 obr. 1 o pow. 5 ha położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej.
numer: 4/2009
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Ewelina Młotkowska
status: Obowiązujący
z dnia: (2009-01-09)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2009-01-09)
ważny do:

treść:

Pobierz - Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów i budynków jako działka 665/3 obr. 1 o pow. 5 ha położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej. Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas określony 30 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 665/3 obr. 1 o pow. 5 ha położonej w Kowarach przy ul. Karkonoskiej.
(193 KB)

załączniki:
Pobierz dokument - Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o I (pierwszym) 
przetargu pisemnym nieograniczonym Załącznik Nr 1 - Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu pisemnym nieograniczonym nr. 4/2009/ZAL1
(155 KB)
Pobierz dokument - Załącznik Nr 2 - Regulamin I (pierwszego) przetargu pisemnego nieogramniczonego Załącznik Nr 2 - Regulamin I (pierwszego) przetargu pisemnego nieogramniczonego nr. 4/2009/ZAL2
(168 KB)
Pobierz dokument - Mapa przedmiotu dzierżawy Mapa przedmiotu dzierżawy nr. 4/2009/ZAL3
(306 KB)