Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary.
numer: 83/2009
opis:
autor: Małgorzata Więckowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2009-08-03)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2009-08-04)
ważny do:

treść:

Pobierz - Zarządzenie w sprawie: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary. Zarządzenie w sprawie: w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowary.
(145 KB)

załączniki:
Pobierz dokument - Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 nr. 83/2009/ZAL1
(73 KB)