Oferta 1/2010

 

Realizacja zadania publicznego na podst. art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

"Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwą "Zlot Duchów dnia 11 września 2010 r.".

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2010-08-16 15:48:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2010-08-16 15:56:31)