Oferta 1/2014

Realizacja zadania publicznego na podst. art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :

"KOWARSKI EUROPIKNIK" 

Wytworzył:
Udostępnił:
Janas Maciej
(2014-04-10 12:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2014-04-10 13:02:42)