Nazwa Typ Data Operacja
wykasowano element menu 2006-06-23 10:19:45 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:19:27 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej 2002/2006', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:19:16 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:19:00 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:18:57 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:18:54 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej ', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:18:47 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej ', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:18:42 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej ', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:18:40 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Rozpatrywanie skarg i wniosków', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:17:07 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:17:03 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:17:01 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:16:58 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Skargi i wnioski kierowane do Rady Miejskiej ', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:41 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:16:37 MODYFIKACJA