Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:56 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:54 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:02:50 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Zadania własne i zlecone gminy', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:27 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:23 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:02:21 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:02:18 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Pomoc społeczna', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:01:55 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:01:52 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:01:47 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-06-23 10:01:44 UTWORZENIE
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 10:01:13 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 10:01:11 MODYFIKACJA
Zwrot kosztów za przejazdy do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych element menu 2006-06-23 10:01:09 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Preliminarz wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowarach na 2004 r.', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 10:00:35 MODYFIKACJA