Zamówienia publiczne - archiwum

09-12-2021r Nr Sprawy 11/IN/ZPU/4703/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych  w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2022r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


09-12-2021r Nr Sprawy 10/IN/ZPU/4702/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZKJ w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2022r.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferta

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania

 


09-12-2021 r Nr Sprawy 9/IN/ZPU/4701/21 Postępowanie do 130 tys.  zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 2022r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


09-12-2021r Nr Sprawy 8/IN/ZPU/4700/21 Postepowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i  centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2022r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


09-12-2021r Nr sprawy 7/IN/ZPU/4699/21 Postępowanie do 130 tys. zaproszenie do składania ofert na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w 2022r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu  warunków udziału w postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


09-12-2021r Nr sprawy 6/IN/ZPU/4698/21 Postępowanie do 130 tys.  zaproszenie do składania ofert na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2022r.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


13-08-2021r  Nr sprawy 5/IN/UZP/3276/21  Postępowanie do 130 tys. PLN na obsługę węzła cieplnego i kotłowni gazowych w latach 2021-2024 w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy nr 1

Załącznik nr 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

Wyniki postępowania


12-08-2021r Nr sprawy 4/IN/ZPU/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu z przeglądu technicznego

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 7 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


29-07-2021r Nr sprawy 3/INZPRB/3115/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na modernizację pokryć dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  -  formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Kowalska 24

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. Waryńskiego 13

Załącznik nr 4 -   oświadczenie o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


13-07-2021r Nr sprawy 2/INZPRB/2916/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2021-2030.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. 1 Maja 69/4

Załącznik nr 4  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 -  oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


23-06-2021r Nr sprawy 1/INZPRB/2588/21 Postępowanie do 130 tys. PLN na wykonanie robót zabezpieczających ścianę frontową  budynku przy ul. 1 Maja 43 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

 Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1   - formularz oferty

Załącznik nr 2   -  wzór umowy

Załącznik nr 3  -  Projekt budowlany

Załącznik nr 4  -  przedmiar robót ul. 1 Maja 43

Załącznik nr 5  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


28-12-2020r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3836/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


28-12-2020r nr sprawy 20/IN/ZPU/3855/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych  i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


17-12-2020r Nr sprawy 19/IN/ZPU/3779/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary  usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


17-12-2020r Nr sprawy 18/IN/ZPU/3778/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


15-12-2020r Nr sprawy 17/IN/ZPU/3702/20 Postepowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnienie warunków postępowania 

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


15-12-2020r Nr sprawy 16/IN/ZPU/3700/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 


15-12-2020r Nr sprawy 15/IN/ZPU/3701/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w  2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


09-12-09-2020r Nr sprawy 14/IN/ZPU/3633/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO 

WYNIKI POSTĘPOWANIA


09-12-2020r Nr sprawy 13/IN/ZPU/3632/20 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2021r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


09-12-2020r Nr sprawy 12/IN/ZPU/3631/20 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych inst. kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością  Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2021 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


23-09-2020r  Nr sprawy 11/ZPRB/2887/20  Postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu budynku przy ul. 1 Maja 81 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. 1 Maja 81

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

WYNIKI POSTĘPOWANIA


14-09-2020r Nr sprawy 10/INZPU/20 Postepowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.  

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu przeglądu technicznego

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowania

Załącznik nr 7 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków  informacyjnych przewidzianych art. 13 lub 14 RODO

Wyniki postępowania07-09-2020r Nr sprawy 8/INZPRB/2690/20 Postępowanie do 30 tys. euro na wymianę drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego nr 1 oraz drzwi wejściowych do budynku przy ul. 1 Maja 94 w Kowarach w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  ul. 1 Maja 94

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik  nr 5 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Wyniki postępowania


20-08-2020r Numer sprawy 7/INZPRB/2505/20 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - Przedmiar robót ul. Ogrodowa 18/8

Załącznik nr 3.2. - Przedmiar robót ul. 1 Maja 94/1

Załącznik nr 4  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO

Wyniki postępowania

 


14-01-2020r Nr sprawy 6/IN/ZPU/76/20 Postepowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych  instalacji kanalizacyjnych , wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w  budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2020r.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


14-01-2020r Nr sprawy 5/IN/ZPU/75/2020 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2020r.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


14-01-2020r  Nr sprawy 4/INZPU/74/20 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2020 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


10-01-2020r Nr sprawy 3/IN/ZPU/54/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

 


10-01-2020r Nr sprawy 2/IN/ZPU/55/20 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik  nr 4 -  oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


08-01-2020r Nr sprawy 1/INZPRB/29/20 postępowanie do 30 tys. euro Rozbudowa mieszkania wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Leśna 12a w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik  nr 3 - przedmiar robót ul. Leśna 12a 

Załącznik nr 4  - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

 

30-12-2019r Nr sprawy 20/IN/ZPU/5136/19 postępowanie do 30 tys. euro na Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


30-12-2019r Nr sprawy 19/IN/ZPU/5137/19 postępowanie do 30 tys. euro na Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


30-12-2019r Nr sprawy 18/IN/ZPU/5138/19 postepowanie do 30 tys. euro na Gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2020r 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


02-10-25019 Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3993/19 Postepowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 37/2 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania 

04-09-2019r Nr sprawy 14/INZPRB/3658/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3.1. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 3.2. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.3. - przedmiar robót ul. Ogrodowa 37/2 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


29-08-2019r Nr sprawy 13/INZPRB/3536/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu użytkowego z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania zasilanego kotłem gazowym w budynku przy ul. 1 Maja 9 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  -  formularz oferty

Załącznik nr 2  -  wzór umowy

Załącznik nr 3  -  przedmiar robót

Załącznik nr 4  -  oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


22-08-2019r Nr sprawy 12/INZPRB/3410/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar ul. Wiejska 38/3

Załącznik nr 3.1. - przedmiar ul. Wiejska 7/4

Załącznik nr 3.2. - przedmiar ul. Polna 7/2

Załącznik nr 3.3. - przedmiar ul. Polna 7/3

Załącznik nr 3.4. - przedmiar ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 3.5 - przedmiar ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 3.6. - przedmiar ul. Ogrodowa 37/2

Załącznik nr 4    - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania

 


19-08-2019r Nr sprawy 11/INZPU/3391/19 Postępowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu przeglądu technicznego

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania


24-07-2019r Nr sprawy 10/INZPRB/3124/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych  przez ZEZK w Kowarach wg.  wykazu

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1        - formularz oferty

Załącznik nr 2        - wzór umowy

Załącznik nr 3        - przedmiar robót ul. Wiejska 38/3

Załącznik nr 3.1.    - przedmiar robót ul. Wiejska 7/4

Załącznik nr 3.2.    - przedmiar robót ul. Polna 7/2

Załącznik nr 3.3.    - przedmiar robót ul. Polna 7/3

Załącznik nr 3.4.    - przedmiar robót ul. Kowalska 13/8 

Załącznik nr 3.5.    - przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 4        -  oświadczenie oferenta  o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


19-07-2019r Nr sprawy 9/INZRB/3059/19 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie remontu pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Waryńskiego 20 w Kowarach /papa termozgrzewalna/.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Waryńskiego 20

Załącznik nr 4 -  oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


12-07-2019r Nr sprawy 8/ZPU/2961/19 Postępowanie do 30 tys. euro na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień łącznie z pozwoleniem na rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. Wiejskiej 25 i 27 w Kowarach.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


30-05-2019r Nr sprawy 7/INZPRB/2392/19 Postępowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w bud. Wspólnoty Mieszkaniowej   ul. Słonecznej 2-4 Kowary ul. Dworcowa 11 58-530 Kowary/ przybudówka/

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - projekt budowlany

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Słoneczna 2-4

Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania26-03-2019r Nr sprawy 6/IN/ZPRB/1645/19 Postępowanie do 30tys. euro na remont pokrycia dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wiejska 18 Kowary ul. Dworcowa 11 w Kowarach / papa termozgrzewalna/

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. Wiejska 18

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania

 


21-03-2019r Nr sprawy 5/IN?ZPRB/1572/19 Postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sanatoryjna 33 Kowary ul. Dworcowa 11 w Kowarach /dachówka zakładkowa ceramiczna/

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  przedmiar robót 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania 

Wyniki postępowania 21-02-2019r Nr sprawy 4/INZRB/896/19 Postepowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 2-4 w Kowarach / pomieszczenie gospodarcze/

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2  -  wzór umowy

Załącznik nr 3  - projekt budowlany

Załączniki nr 4 - przedmiar robót

Załącznik nr 5  - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


15-01-2019r  Nr sprawy 3/IN/ZPU/224/19  Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych ,wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019roku. 

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


15-01-2019r  Nr sprawy 2/IN/ZPU/223/19 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2019 roku.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania

 


15-01-2019r Nr sprawy 1/IN/ZPU/222/19 Postepowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2019roku.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3  - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania 

17-12-2018r N r sprawy 29/IN/ZPU/5103/18 Postępowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania

 


http://www.kowary.pl/zezk/HW19/in.pdf04-12-2018r Nr sprawy 28/IN/ZPU/4885/2018 Postepowanie do 30 tys. euro Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych , gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  w 2019 r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wynik postępowania

 


 


http://www.kowary.pl/zezk/EW19/in.pdf04-12-2018r Nr sprawy 27//IN/ZPU/4884/2018 postępowanie do 30 tys. euro  Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wynik postępowania


04-12-2018r Nr sprawy 26/IN/ZPU/4886/2018 Postępowanie do 30 tys. euro  Gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2019r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków Wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania

 

 


16-11-2018r Nr sprawy 25/INZRB/4626/18 Postępowanie do 30 tys. euro Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej kotłem na gaz w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 38/1

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


 

25-10-2018r Nr sprawy 24/INZRB/4376/18 Postępowanie do 30 tys. euro Remont lokali socjalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wiejska 43/1 

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Kowalska 24/6

Załącznik nr 5 - oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania

 


01-10-2018r Nr sprawy 22/INZPRB/4110/18 Postępowanie do 30 tys. euro Remont dachów w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wiejska 69

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Jeleniogórska 26 

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


12-09-2018r Nr sprawy 21/IN/ZPU/3889/18 Postępowanie do 30 tys. euro Sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołów przeglądu

Załącznik nr 4- wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


06-08-2018 r Nr sprawy 19//INZRB/3461/18  Postępowanie do 30 tys. euro na zmianę stropu drewnianego na gęstożebrowy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Słonecznej 2-4 w Kowarach /przybudówka/

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Projekt budowlany

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Słoneczna 2-4 

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


02-08-2018r Nr sprawy 18/IN/ZPRB/3410/18 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Wiejskiej 67 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wiejska 67/3

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


31-07-2018r Nr sprawy 17/IN/ZPRB/3368/18 postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ogrodowej 18 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  ul. Ogrodowa 18/3

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w  postępowania

Wyniki postępowania


http://www.kowary.pl/zezk/D18/ogw.pdfhttp://www.kowary.pl/zezk/W34D/ogw.pdfhttp://www.kowary.pl/zezk/W34D/ogw.pdfhttp://www.kowary.pl/zezk/OK18/ogw.pdfhttp://www.kowary.pl/zezk/SA18/ogw.pdf

 

23-07-2018r Nr sprawy 16/INZRB/3224/18 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Św. Anny 37 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul.  Św.  Anny 37/7

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


12-07-2018r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3075/18 postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Św. Anny 37 w Kowarach

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Św. Anny 37/7

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta  o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


14-06-2018 r Nr sprawy 14/IN/UZP/2742/18 postępowanie do 30 tys. euro na obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2018/2021

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy nr 1

Załącznik nr 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 -  oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w  postępowania

Wyniki postępowania

 


05-06-2018 r Nr sprawy 13/IN/ZPRB/2582/18 postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Wiejskiej 34 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wiejska 34

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania

 


16-05-2018 r Nr sprawy 12/INZRB/2263/18 Postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Ogrodowej 48 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 48

Załącznik nr 4 - oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


11-05-2018 r Nr Sprawy 11/IN/ZPU/2212/18  Postępowanie  do 30 tys euro na wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z art 62 ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania 

Wyniki postępowania


10-05-2018 r Nr Sprawy 10/IN/ZPU/2161/18 Postępowanie do 30 tys. euro na Wykonanie pięcioletniego sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, zgodnie art. 62.1.2 ustawy Prawo Budowlane budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. Z wyłączeniem wewnętrznej instalacji elektrycznej, gazowej i przeglądów kominiarskich.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnot

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


16-03-2018 r  Numer sprawy 9/IN/L/1203/18 Ogłoszenie o II licytacji na samochód dostawczy Ford Transit 2005 r


08-03-2018 r Numer sprawy 8/IN/L/1086/18  Ogłoszenie o licytacji na samochód dostawczy Ford Transit 2005 r 


07-03-2018 r Numer Sprawy 7/INRB/1072/18 Postępowanie do 30 tys. euro  na remont toalety w budynku przy ul. Dworcowej 11 w Kowarach

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Dworcowa 11

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


15-01-2018 r Numer Sprawy 6/IN/ZPU/192/18 postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2018r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wynik postępowania


15-01-2018 r Numer Sprawy 5/IN/ZPU/191/18 postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2018 r 

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik   nr 4 -oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wynik postępowania


15-01-2018 r  Numer Sprawy 4.IN/ZPU/190/18 postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w 2018r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wynik postępowania


02-01-2018 r Numer sprawy 3/IN/ZPU/1/18 postępowanie do 30 tys. euro  na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr  1 - formularz oferty

Załącznik nr  2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz Wspólnot

Załącznik nr 4  - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


02-01-2018 r Numer sprawy 2/IN/ZPU/218 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018 r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz Wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


02-01-2018 r   Numer sprawy 1/IN/ZPU/3/18 postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2018 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz Wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postepowania


 

 

27-10-2017 r  Nr sprawy 13/INZPRB/2412/2017 Postępowanie do 30 tys. euro Na rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych przy ul. 1 Maja nr dz. 790/12 i 790/13 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie  oferenta o spełnieniu warunków postępowania


25-10-2017 r Nr sprawy 12/IN/ZPRB/2370/17 Postępowanie do 30 tys. euro Na roboty instalacyjne i budowlane w lokalach komunalnych  w budynkach komunalnych i Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Łomnicka 14/10

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 36/2

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 8/3

Załącznik nr 5 a  - Dokumentacja tech.   ul. Ogrodowa 8 

Załącznik nr 6  - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


04-09-2017r  Nr sprawy 10/IN/ZPRB/1553/17 postępowanie do 30 tys. euro Na roboty instalacyjne i budowlane w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - obmiar ul.  Kowalska 24/5

Załącznik nr 4 - obmiar ul. Łomnicka 13/1

Załącznik nr 5 - obmiar ul. Łomnicka 14/7

Załącznik nr 6 - obmiar ul. Ogrodowa 18/3

Załącznik nr 7- oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postepowania

Wyniki postępowania


07-08-2017 r   Nr sprawy 9/IN/ZPU/1223/17 Postępowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2017 r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności

Dokumenty do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołów

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków Wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania 


03-08-2017 r Nr sprawy 8/IN/ZPRB/1176/17   Postępowanie  do 30 tys. euro na wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar ul. Kowalska 24/5

Załącznik nr 4 - przedmiar ul. Wiejska 38

Załącznik  nr 5 - przedmiar ul. Wiejska 18

Załącznik nr 6 - przedmiar ul. Waryńskiego 4

Załącznik nr 7 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


23-05-2017 r  Nr sprawy 7/INZPRB/172/17 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych,sanitarnych oraz dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 35

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 36/4

Załącznik nr 5 - przedmiar robót  ul. Górnicza 11

Załącznik nr 7 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


25-04-2017 r Nr Sprawy 6/IN/ZPU/2145/17 Postępowanie do 30 tys. euro na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień z pozwoleniem na rozbiórkę budynku przy ul. Słonecznej 6 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu 

Wyniki postępowania


25-04-2017 r Nr Sprawy 5/INZPRB/2144/17 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali komunalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót  ul. Łomnicka 17/4

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. 1 Maja 61/2,3

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o spełnieniu udziału w postępowaniu

Wyniki postępowania


16-03-2017 r  Nr sprawy  4/INZPRB/1474/17  Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali komunalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. Ogrodowa 37/7

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. Wiejska 38/3

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót 1 Maja 61/2,3

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót ul. Waryńskiego 8/5

Załącznik nr 7 - Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania

 

 


09-01-2017 r Nr sprawy 3/IN/ZPU/81/17 Postępowanie do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2017r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 -  wykaz budynków komunalnych

załącznik nr  4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

Wyniki postępowania


 

09-01-2017 r Nr sprawy 2/IN/ZPU/83/17 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych , gazowych, centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2017 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1- formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


 

09-01-2017 r Nr sprawy 1/IN/ZPU/82/17 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - wykaz budynków komunalnych

załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


 

16-12-2016 r Nr sprawy 19/IN/ZPU/6758/16 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


16-12-2016 r Nr sprawy 18/IN/ZPU/ 6759/16 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania 

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 -  oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


16-12-2016 r Nr sprawy 17/IN/ZPU/6760/16 postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik  nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


14-11-2016 r  Nr sprawy 16/IN/ZPRB/6169/16   Postępowanie do 30 tys. euro  na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łomnickiej 14/1 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiary robót  ul. Łomnicka 14/1

załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania 


26-10-2016 r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/5859/16  Postępowanie do 30 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w 2016 r wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  przedmiar robót ul. Wiejska 18/2

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Wiejska 69/3

Załącznik nr 5 - przedmiary robót ul. Wojska Polskiego 4/1

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków  postępowania

 

 


21-09-2016 r Nr sprawy 14.IN/ZPRB/5332/16 Postęepowanie do 30 tys. euro na remonty w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych  administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r  wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1-  formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiar ul. Waryńskiego 8/2

załącznik nr 4 - przedmiar ul. Ogrodowa 38/2

załącznik nr 5 - oświadczenie  o spełnieniu  warunków udziału w postępowaniu

 


Nr sprawy 13/IN/ZPRB/5311/16  postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku komunalnych przy ul. 1 Maja 81 administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 3 - 

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. 1 Maja 81/5

załącznik nr 4 - oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


Nr sprawy 12/IN/ZUP/5041/16 do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.


Nr sprawy 11/IIN/ZPU/5038/16 Wynik postępowania do 30 tys. euro na  obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 


Nr sprawy 12/IN/ZPU/5041/16 Postępowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych 

Pliki do pobrania :

instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3- protokół  przeglądu

Załącznik  nr 4- wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 -  wykaz budynków wspólnotowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie   oferenta o spełnieniu warunków postępowania


Nr. sprawy 11/IN/ZPU/5038/16 Postępowanie do 30 tys. euro na obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2016/2019

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy nr 1 

Załącznik n 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


Nr sprawy 9/IN/ZPRB/4865/15 Wyniki  postępowania do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2016 r wg wykazu


nr sprawy 10/INZPRB/4866/16 Postępowanie do 30 tys. euro na  podłączenie budynku komunalnego do miejskiego kolektora sanitarnego z robotami towarzyszącymi przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  przedmiary ul. Łomnicka 14

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków  postępowania


Nr sprawy 9/INZPRB/4865/16 Postępowanie do 30 tys. euro na remonty w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2016 roku wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar ul. Ogrodowa 37

Załącznik nr 4 - Przedmiary ul. Ogrodowa 34/5

Załącznik nr 5 - Przedmiary ul. 1 Maja 81/5

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


18-07-2016 r  NR sprawy 8IN/ZPU/4028/16 Wynik postępowania do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieszczelności.


 

 

07-07-2016r Nr sprawy 8/IN/ZPU/4028/16  Postępowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r oraz niezwłoczne usunięcie stwierdzonych 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


23-06-2016 r Nr sprawy 7/INZPRB/3591/16  Wynik postępowania do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Głównej 12 w Kowarach


21-06-2016  Nr sprawy 6/IN/ZPRB/3491/16  Wynik postępowania do 30 tys. euro na  remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach


14-06-2016r Nr sprawy 7/IN/ZPRB/3591/16  Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego nr 1 w budynku przy ul. Głównej 12 w Kowarach administrowanym przez ZEZK

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar ul. Główna 12

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


 


08-06-.2016 r  Nr sprawy  6/INZPRB/3491/16 Postępowanie do 30 tys. euro na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Kowarach administrowanym przez ZEZK

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wojska Polskiego 4

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta  o spełnieniu warunków postępowania


20-05-2016r Nr sprawy  5/IN/ZPRB/2912/16 Wynik postępowania do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego nr 5 w budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach


10-05-2016r Nr sprawy 5/IN/ ZPRB/ 2912/16 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego 5 w budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik  nr 3 - dokumentacja techniczna

Załącznik nr 4 - oświadczenie  oferenta


 

11-02-2016r Nr sprawy 4/INZPRB/891/16 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Górniczej 2/8 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów z załącznikami


28-01-2016r Nr sprawy 3/IN/ZPU/224/2016 Ogłoszenie wyników postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych ic.o. w budynkach komunalnych  administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2016r


28-01-2016r Nr sprawy 2/IN/ZPU/223/2016  Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2016r


28-01-2016 r  Nr sprawy 1/IN/ZPU/222/16 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r


18-01-2016 r  N r sprawy 3/IN/ZPU/224/16  Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych , wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2016r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1-  formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta


18-01-2016r Nr sprawy 2/IN/ZPU/223/16 Postępowanie do 30 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokali będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2016r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta


18-01-2016r  Nr sprawy 1/IN/ZPU/222/16  Postępowanie do 30 tys. euro na usługi kominiarskie w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz  oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta


15-12-2015r Nr sprawy 16/IN/ZPU/7019/15  Postępowanie do 30 tys. euro  na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  w 2016roku.

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr  4 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania


15-12-2015r  Nr sprawy 15/IN/ZPU/7018/15  Postępowanie  do 30 tys. euro na gotowość do  bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot  mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


15-12-2015r Nr sprawy 14/IN/ZPU/7017/15 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2016r 

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik  nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 


01-12-2015 r  Nr sprawy 13/ZPRB/6637/15 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


27-11-2015 r Nr sprawy 12/INZPRB/6600/15 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. Główna 12

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


23-10-2015r Nr sprawy 11/ZPRB/5823/15 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar ul. Ogrodowa 36/3

Załącznik nr 4 - przedmiar ul. Wiejska 67/3a

Załącznik nr 5 - przedmiar ul. Kowalska 24/1

Załącznik nr 6 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


29-09-2015 r  Nr sprawy 10/INZPRB/5216/15  Postępowanie do 30 tys. euro na budowę kominów dymowych i wentylacyjnych z remontem dachu w budynku przy ul. Łomnickiej 14 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 5 - projekt budowlany

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


31-08-2015 r Nr sprawy  8/INZPRB/4595/15 Postępowanie do 30 tys.na remonty w mieszkaniowych zasobach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 37

Załącznik nr 4 - przedmiar robót  ul. 1-go Maja 46/1

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 35/1

Załącznik nr 6 - przedmiar robót ul. Polna 7/1

Załącznik nr 7 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 8 - przedmiar robót ul. Waryńskiego 8/1

Załącznik nr 9 - przedmiar robót ul. Waryńskiego 8/2

Załącznik nr 10 - przedmiar robót ul. Staszica 7/3

Załącznik nr 11 -  przedmiar robót ul. Waryńskiego 21

Załącznik nr 12 - przedmiar robót ul.Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 13 - przedmiar robót  ul. Ogrodowa 18/8

załącznik nr 14 -oświadczenie oferenta o spełnienie warunków postępowania

 


02-07-2015 r  Nr sprawy 7/INZPRB/3484/15  Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 4/2 administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Wojska Polskiego 4/2

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


25-06-2015 r Nr sprawy 6/INZPRB/3353/15  Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu komunalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 25a/ 2  administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Waryńskiego 25a/2

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta o spełnieniu  warunków postępowania


22-06-2015 r Nr sprawy 5/IN/ZPRB/3260/15 postępowanie do 30 tys. euro na podłączenie budynków komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach do miejskiego kolektora sanitarnego wg wykazu

Pliki  do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  ul. Karkonoska 17

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Kowalska 25

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania


09-06-2015 r  Nr sprawy 4/IN/ZPU/3058/15 Postępowanie do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2015 roku.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu przeglądu

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania


18-05-2015 r  Nr sprawy  3/IN/ZPRB/2656/1518 Postępowanie do 30 tys. euro  na podłączenie budynków komunalnych administrowanych przez ZEZK w  Kowarach do  miejskiego kolektora sanitarnego wg wykazu

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót  ul. Karkonoska 17

Załącznik nr  4 - Przedmiar robót ul. Kowalska 25

Załącznik nr  5 - Przedmiar robót ul. Wiejska 25

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót ul. Wiejska 34

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót ul. Wiejska 55a

Załącznik nr 8 - oświadczenie  o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu


05-05-2015 r  Nr sprawy 2/IN/ZPRB/2326/15  Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokali socjalnych w budynkach administrowanych przez  ZEZK  w Kowarach w 2015 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. 1-go Maja 61/2

Załącznik nr 4 - przedmiar robót  ul. 1-go Maja 81/5

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Kowalska 24/6

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 


05-03-2015 Nr sprawy 1/INZPRB/787/15 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na remont lokali socjalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach  w 2015r


13-02-2015r Nr  sprawy 1/INZPRB/787/15 Postępowanie do 30tys. euro na remont lokali socjalnych w budynkach aministrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2015r wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  Przedmiar robót ul. Polna 7/2

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. Waryńskiego 8/4

Załącznik nr 5 - Oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 


11-12-2014r Nr sprawy 16/IN/ZPU/ 6781/14 Postepowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2015r.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2- -wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot

Załącznik nr 4- oświadczenie


11-12-2014r Nr sprawy 15/IN/ZPU/6780/14 Postępowanie do 30 tys. euro na bieążcą obsługę  wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach  i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2015r

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1-  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 -  oświadczenie


11-12-2014r Nr  sprawy 14/IN/ZPU/6779/14 Postepowanie do 30 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2015r. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  wykaz wspólnot

Załącznik nr 4 -  oświadczenie


 11-12-2014r Nr sprawy 13/IN/ZPU/6778/14 Postepowanie do 30 tys. euro bieżącą obsługę wewętrznych instalacji kanalizacyjnych , wodociągowych,gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2015 roku .

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1-  formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr  3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4  -  oświadczenie


10-12-2014r Nr sprawy 12/IN/ZPU/6752/14 Postępowanie do 30 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2015 roku.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3  -  wykaz wspólnot 

Załącznik nr 4  -  oświadczenie


 

10-12-2014r Nr sprawy 11/IN/ZPU/6751/14 postępowanie do 30tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2015 roku

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


15-09-2014r Nr sprawy 9/IN/ZPRB/5031/14 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu zamiennego w budynku przy ul. 1-go Maja 22/5 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarch

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2-  wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar 1-go Maja 22/5

Załącznik nr 4  - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

 


11-09-2014r Nr Sprawy 8/IN/ZPRB/4806/14 Postępowanie do 30 tys euro na remont stropu drewnianego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach  administrowanym przez ZEZK w Kowarach.


02-09-2014r Nr sprawy 8/INZPRB/4806/14 Postępowanie do 30 tys. euro na remont stropu drewnianego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach administrowanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3 - projekt techniczny

Załącznik  nr 4 - przedmiar robót

Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Rys 1, Rys2 , Rys 3 , Rys 4 , Rys 5

 


 22-08-2014r Nr sprawy  7/IN/ZPRB/4494/14 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na remont lokali socjalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach


14-08-2014r  Nr sprawy 7/IN/ZPRB/4494/14 Postępowanie do 30 tys. euro na remonty lokali socjalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2-  wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar Łomnicka 14/5

Załącznik nr 4 -  przedmiar Wiejska 43/1

Załącznik nr 5 - oświadczenie oferenta  o spełnieniu warunków postępowania

 

 


14-08-2014r Nr sprawy 6/IN/ZPRB/4373/14 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na remonty lokali socjalnych i zamiennych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach


06-08-2014 Nr sprawy 6/IN/ZPRB/4373/14 Postępowanie do 30 tys. euro na remonty lokali socjalnych i zamiennych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar 1-go Maja 39/9

Załącznik nr 4 - przedmiar Waryńskiego 21/4

Załącznik nr 5 - przedmiar Waryńskiego 11/7

Załącznik nr 6 - przedmiar 1-go Maja 81/2

Załącznik nr 7 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków postępowania

 

10-06-2014r Nr sprawy 5/IN/ZPU/3378/14  Postepowanie do 30 tys. euro na wynajem podnośnika samochodowego z koszem o minimalnej wysokości podnoszenia 16,0 m z obsługą / dekarz/ i bez obsługi, do wykonywania robót dekarskich w budynkachkomunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZKJ w Kowarach w latach 20414/15

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów z załącznikami

 


 06-06-2014 r Nr sprawy 4/IN/ZPRB/3290/14 Postępowanie do 30 tys. na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Bocznej 2/8 w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów z załącznikami


 

06-06-2014r Nr sprawy 2/IN/ZPRB/3048/14 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku administrowanym przez ZEZK w Kowarach przy ul. 1-go Maja 57/2


 


02-06-2014 Nr sprawy 3/IN/ZPRB/ Postępowanie do 30 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania gazowego zasilanego dwufunkcyjnym kotłem w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Górniczej 11/3 w Kowarach.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów  z załącznikami


19-05-2014r Nr sprawy 1/IN/ZPU/2611/14 Ogłoszenie wyników postępowania do 30 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


 14-05-2014r Nr sprawy 2/IN/ZPRB/2749/14 Postępowanie do 30 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku  administrowanym przez ZEZK w Kowarach przy  ul. 1-go Maja 57/2

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oswiadczenie oferenta o spełnieniu warunków


08-05-2014r Nr sprawy 1/IN/ZPU/2611/14 Postępowanie  do 30 tys. euro Na  sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołu przeglądu 

Załącznik nr 4 - wykaz bud. komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz bud. wspolnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie  oferenta


27-12-2013r Nr Sprawy 24/IN/ZPU/6976/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  w 2014r.


27-12-2013r Nr Sprawy 23/IN/ZPU/6975/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na biężąćą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach  będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w 2014r


27-12-2013r Nr Sprawy 22/IN/ZPU/6974/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i c.o. w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r.


27-12-2013r Nr sprawy 21/IN/ZPU/6973/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i c.o. w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r.


27-12-2013r Nr sprawy 20/IN/ZPU/6972/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych zarządzanych przez  ZEZK w Kowarach w 2014r


27-12-2013r Nr sprawy 19/IN/ZPU/6971/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r


17-12-2013r Nr sprawy 24/IN/ZPU/6976/13 Postępowanie do 14 tys. euro na Gotowość do bieżącej obsługi wewnęytrzynch  instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2014r

 Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta

 

17-12-2013r Nr sprawy 23/IN/ZPU/6975/13 Postępowanie do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2014r. 

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta

 

 

 


17-12-2013r Nr sprawy 22/IN/ZPU/9674/13 Postępowanie do 14 tys. euro na Gotowość do obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanychprzez ZEZK w Kowarach w 2014r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta

 


17-12-2013r Nr sprawy 21/IN/ZPU/9673/13 Postępowanie do 14 tys. euro na  Bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy Kowary usytuowanych w budynkacvh wspólnot mieszkaniowych w 2014r w zakresie określonym w instrukcji dla oferentów

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta

 

17-12-2013r Nr sprawy 20/IN/ZPU/6972/13 Postępowanie do 14 tys. euro usługi kominiarskie w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta

 

17-12-2013r Nr sprawy 19/IN/ZPU/6971/13 Postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkachi na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK  w Kowarach w 2014r

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferenta

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3  - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta 

 


28-11-2013 Nr sprawy 18/IN/ZPRB/6451/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych / pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach


22-11-2013r Nr sprawy 18/ZPRB/6451/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Polna 7/ 3a

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Waryńskiego 21/2

Załącznik nr 5 -  oświadczenie oferenta  

 

 


31-10-2013 Nr sprawy 15/IN/ZPRB/5788/13 Ogłoszenie wyników do 14 tys. euro na remont lokali mieszkalnych /romskich/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach


31-10-2013r Nr sprawy 17/IN/ZPRB/6000/13 Postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie kominów  wentylacyjnych i spalinowych w komunalnych lokalach mieszkalnych  w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2013 roku.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta

 

31-10-2013r Nr sprawy 16/IN/ZPRB/5999/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont pokrycia dachu budynku przy ul. Jeleniogórskiej 28 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - przedmiar robót

 


21-10-2013r nr sprawy 15/INZPRB/5788/13 Postepowanie do 14 tys. euro na remont  lokali mieszkalnych romskich w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2013r wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 37/6

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. 1-go Maja 94/2

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Ogrodowa 35/1 

Załącznik nr 6 - przedmiar robót ul. Polna 7

Załącznik nr 7 - przedmiar robót  ul. Ogrodowa 34/5

Załącznik nr 8 - przedmiar robót ul.Waryńskiego 8/1

Załącznik nr 9 - przedmiar robót ul. Łomnicka 14/7

Załącznik nr 10 - przedmiar robót  ul. Staszica 7/3

Załącznik nr 11 - oświadczenie oferenta 

 


 

24-09-2013r Nr. sprawy 14/IN/ZPRB/5223/13 Postępowanie do 14 tys. euro na podłączenie budynku  do kolektora sanitarnego przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  ul. Jeleniogórska 26

 

24-09-2013r Nr sprawy 13/IN/ZPRB/5223/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych /pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - Formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar ul. Wiejska 38/1

Załącznik nr 4 - Przedmiar  ul. Kowalska  24/4,7

Załącznik nr 5 -  oświadczenie oferenta


12-09-2013 Nr sprawy 12/IN/ZPRB/5004/13 postępowanie do 14 tys. euro na remont pokrycia dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Waryńskiego 42 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukacja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - przedmiar robót 

 

 

11-09-2013 Nr sprawy 11/IN/ZPU/4995/13 postepowanie do 14 tys. euro na obsługę węzła cieplnego i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK  w Kowarach w latach 2013/2016 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy nr 1

Załącznik nr 3 - wzór umowy nr 2

Załącznik nr 4 - oświadczenie oferenta 


11-09-2013 Nr sprawy 10/IN/ZPRB/4993/13 postępowanie do 14 tys. euro na remont pokrycia dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 55 / oficyna/ w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - przedmiar robót

 


11-09-2013 Nr sprawy 9/IN/ZPRB/4994/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Waryńskiego 11-15 w Kowarach

Pliki do pbrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik  nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - przedmiar robót

 

11-09-2013 nr sprawy 8/IN/ZPRB/4992/13 Postępowanie do 14 tys. euro na przebudowę komina oraz remont bieżący dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 39-41 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pbrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - przedmiar robót

 

03-09-2013r N r sprawy  7/IN/ZPRB/4775/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont elewacji frontowej z kolorystyką budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 15 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów z załącznikami  nr 1-4

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Opis techniczny

Załącznik nr 7 - STWiOR

Załącznik nr 8 - Elewacja frontowa kolorystyka

 


 21-08-2013 nr sprawy  6/IN/ZPRB/4435/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanie remontu elewacji frontowe frontowej z kolorystyką budynku mieszkalnego z lokalem użytkowym przy ul. 1-go Maja 15 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach.


12-08-2013r N r sprawy  6/IN/ZPRB/4435/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont elewacji frontowej z kolorystyką budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 15 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów z załacznikami 1-4

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót

Załącznik nr 6 - Opis techniczny

Załącznik nr 7 - STWiR

Załącznik nr 8 - Elewacja frontowa kolorystyka

 

25-06-2013r nr sprawy 4/IN/ZPRB/3110/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Kowarach


13-06-2013 Nr sprawy 4/IN/ZPRB/3110/2013 Postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania etażowego zasilanego kotłem na opał stały w lokalu mieszkalnym  w budynku przy ul. Waryńskiego 11/3 w Kowarach

Instrukcja dla oferentów z załącznikami

Obmiar robót


05-06-2013 - Nr sprawy 3 /IN/ZPU/2573/13 Ogłoszenie wyników  postępowanie do 14 tys. euro nawynajem podnośnika samochodowego z koszem o min. wysokości podnoszenia16 mb z obsługą/dekarz/ lub bez do wykonania robót dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


20-05-2013r Nr Sprawy 3/IN/ZPU/2573/13 Postępowanie do 14 tys. euro na wynajem podnośnika samochodowego z koszem o minimalnej wysokości podnoszenia 16 m z obsługą / dekarz/ lub bez, do wykonania robót dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2013/14 

Instrukcja dla oferentów z załącznikami 17-05-2013r Nr sprawy 2/IN/ZPU/2551/13 postępowanie do 14 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2013r

Instrukcja dla oferentów  z załącznikami


 

26-04-2013r Nr sprawy 1/IN/ZPRB/2121/13 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali socjalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach


 

08-04-2013r NR SPRAWY 1/IN/ZPRB/1833/13 Postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych/ pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg. wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3 - Przedmiary ul. Główna 12/2

Załącznik nr 4 - Przedmiary ul. Główna 12/5

Załącznik nr 5 - Przedmiary ul. Nadrzeczna 3/6

Załącznik nr 6 - Przedmiary ul. Wiejska 7/5

Załącznik nr 7 - Przedmiary ul. Staszica 7/2

Załącznik nr 8 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

14-12-2012r Nr sprawy 21/IN/ZPU/6875/12 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji wod-kan, gazowych i c.o. w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2013r 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -  wykaz wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

14-12-2012r Nr sprawy 20/IN/ZPU/6874/12 Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2013 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4- oświadczenie

 

14-12-2012r Nr sprawy  19/IN/ZPU/6873/12  Gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2013r

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

14-12-2012 Nr sprawy 18/IN/ZPU/6872/12  Bieżąca obsługa wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych zarządzanych  przez ZEZK w Kowarach i lokalach będących własnością Gminy usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w 2013 r

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


14-12-2012r Nr sprawy 17/IN/ZPU/6871/12 Gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2013r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

14-12-2012r  Nr sprawy 16/IN/ZPU/6870/12 Wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2013 r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -wykaz budynków

Załączniik nr 4 - oświadczenie 

 

28-09-2012 Nr sprawy 14/IN/ZPRB/4752/12  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pt. Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Waryńskiego 13 w Kowarach


04-09-2012 Nr sprawy 12/IN/ZPRB/4738/12 postępowanie do 14 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2012r


04-09-2012  Nr sprawy 15/INZP/4873/12 postępowanie do 14 tys. euro  na Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej/ piony i lokale mieszkalne , klatka schodowa z wymianą osprzętu/ w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 10 w Kowarach.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów z załącznikami 1-3

załącznik nr 4  - przedmiar robót Matejki 10

 

 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

ul. Dworcowa 11,  58-530 Kowary

tel. ( 075 ) 718-23-08, ( 075 ) 718-25-70, tel./fax ( 075 ) 76-14-805

                                                                          NIP 611-02-04-391

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych na terenie Kowar.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionych lokali:

1. ul. 1 Maja 90 (lokal handlowo – usługowy) - o pow. 85,00 m kw. - wadium 600,00 zł

              Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić  na konto ZEZK -  PKO o/Kowary Nr  45102021240000810200110635.         

2. ul. 1 – go Maja 21 (lokal handlowo-usługowy) – o pow. 32,10 m kw. wadium 600 zł – lokal wymaga remontu.

            Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2012r. o godz. 10.30 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić  na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr  45102021240000810200110635.

3. ul. 1 Maja 26 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 40,00 m kw. – wadium 600,00 zł – lokal wymaga remontu.

            Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2012r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić  na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr  45102021240000810200110635.         

4. ul. Szkolna 9 (lokal handlowo – usługowy) - o pow. 97,00 m kw. - wadium 600,00 zł

            Przetarg odbędzie się w dniu 07.09.2012r. o godz. 11.30 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić  na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr  45102021240000810200110635.          

Wszelkich informacji o w/w lokalach oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 75/718-23-08 (wew. 33) w godz. od 8.00 do 15.00.

Kowary,dnia 29.08.2012 r.  

 


28-08-2012r  Nr sprawy  14/IN/ZPRB/4752/12  Gmina Kowary-Zarząd Eksplatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach ul. Dworcowa 11 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pt. Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach

Pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami 1-9

Przedmiar robót

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Techniczna

- architektura

- konstrukcja

- instalacje wod-kan, c.o. gaz

- instalacje elerktyczne

 


27-08-2012r Nr sprawy 12/INZPRB/4738/12 postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych w budynkach admnistrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2012

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 3 - przedmiar Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 4 - przedmiar Ogrodowa 18/8

Załącznik nr 5 - przedmiar Polna 7/1

Załącznik nr 6 - przedmiar Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 7 - przedmiar Waryńskiego 21

Załącznik nr 8 - przedmiar Ogrodowa 34/5

Zalącznik nr 9 - przedmiar Ogrodowa 37/6


 27-08-2012r Nr sprawy 11/IN/ZPRB/4600/12 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych /romskich/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach


16-08-2012r Nr sprawy 11/INZPRB/4600/12 postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych /romskich/ w budynkach admnistrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2012

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów z załącznikami nr 1,2,12

Załącznik nr 3 - Przedmiar Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 4 - przedmiar ul. 1-go Maja 82/5

Załącznik nr 5 - Przedmiar Ogrodowa 18/8 

Załącznik nr 6 - Przedmiar Polna 7/1 

Załącznik nr 7 - Przedmiar 1-go Maja 94/2

Załącznik nr 8 - Przedmiar Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 9 - Przedmiar Waryńskiego 21/1

Załącznik nr 10 - Przedmiar Ogrodowa 34/5

Załącznik nr 11 - Przedmiar Ogrodowa  37/6

 


06-08-2012r Nr sprawy 10/IN/ZPRB/4232/12 Ogłoszenie wyników postepowania do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych /pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach 


26-07-2012r Nr sprawy 10/INZPRB/4232/12 Postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali socjalnych/ pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach  wg wykazu

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Zalącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  ul. 1-go Maja 57/1

Załącznik nr 4 - przedmiar robót  ul.1-go Maja 81/1

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Główna 12

Załącznik nr 6 - przedmiar robót ul. Łomnicka 14/1

Załącznik nr 7 - przedmiar robót ul. 1-go Maja 4/12

Załącznik nr 8 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 


25.07.2012r Nr sprawy 9/IN/ZPRB/4005/12 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania zasilanego dwufunkcyjnym kotłem gazowym w lokalu mieszkalnym  przy ul. Bema 3/4 w Kowarach


ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH    W KOWARACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM LOKALU MIESZKALNEGO NA TERENIE KOWAR.
PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST WYSOKOŚC CZYNSZU NAJMU ZA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NIŻEJ WYMIENIONEGO LOKALU:

UL. WOJSKA POLSKIEGO 8/3 – O POW. 110,1M2 – WADIUM   800,00 ZŁ
LOKAL WYMAGA REMONTU

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 LIPCA 2012R. O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE ZARZĄDU EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH PRZY  UL. DWORCOWEJ  11, POK. NR 15.

WADIUM NALEŻY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 9:45 W DNIU PRZETARGU NA KONTO ZEZK NR 45 1020 2124 0000 8102 0011 0635. CENA WYWOŁAWCZA ZA 1M2 WYNOSI 8,69 ZŁ.
W PRZYPADKU NIE DOJŚCIA DO SKUTKU PIERWSZEGO PRZETARGU, W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 1030 ODBĘDZIE SIĘ DRUGI PRZETARG ZE STAWKĄ OBNIŻONĄ O 15%.

WADIUM NALEŻY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 10:15 W DNIU PRZETARGU NA WSKAZANE WYŻEJ KONTO.
WSZELKICH INFORMACJI O LOKALU ORAZ WARUNKACH NAJMU UDZIELA DZIAŁ LOKALOWY ZARZĄDU EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH, UL. DWORCOWA 11, POKÓJ NR 5 LUB 15,

TEL. 75/718-23-08, 75/718-25-70 W GODZ. OD 7:00 DO 15:00.   

  


12-07-2012 nr Sprawy 9/IN/ZPRB/4005/2012 Postępowanie do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centralnego ogrzewania  zasilanego kotłem gazowym dwufunkcyjnym  w lokalu mieszkalny  nr 4 w budynku przy ul. Bema 3 w Kowarach.

Plik do pobrania

Instrukcja dla oferentów z załącznikami


31.05.2012r Nr sprawy 8/IN/ZPU/3236/12 Postępowanie do 14 tys. euro  na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2012

Plik do pobrania

Instrukcja dla oferentów z załącznikami

Instrukcja dla oferentów z załącznikami


31.05.2012r  Nr sprawy 7/IN/ZPRB/2865/12 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont pokryć dachowych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


 

11.05.2012r Nr sprawy  7/IN/ZPRB/2865/12 postępowania do 14 tys. euro na remont pokryć dachów budynków zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robór ul. Ogrodowa 2

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. 1-go Maja 96b

Załącznik nr 5 - oświadczenie


15-03-2012r Nr sprawy 6/IN/ZPRB/1757/12 postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych /pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. Kowalska 24

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  ul. Jeleniogórska 10/12

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  ul. Łomnicka 13/8

Załącznik nr 6 - Przedmiar robót  ul. Wiejska 18/1a

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót ul. Waryńskiego 15/1 

Załącznik nr 8 - oświadczenie  o spełnieniu warunków


08-03-2012r Nr sprawy 5/IN/PU/1569/12 Przetarg pisemny ofertowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - wykaz wspólnot

Załącznik nr 2-  formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta

Załącznik nr 4 - wykaz urządzeń

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy

 


 08-03-2012r Nr sprawy 4/IN/PU/1568/12 Przetarg pisemny ofertowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowrach

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - wykaz  bud

Załącznik nr 2 - formularz oferty 

Załącznik nr 3 -  oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy

 

07-03-2012r Nr sprawy 3/IN/PU/1551/12 Przetarg pisemny ofertowy na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2- wykaz wspólnot

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - Wykaz urządzeń

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy

 07-03-2012 Nr sprawy 2/IN/ZPU/1544/12 Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - formuolarz oferty

Załącznik nr 2 - wykaz budynków

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik  nr 5 - wykaz sprzętu

Załącznik nr 6 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - wzór umowy

Załącznik nr 8 - oświadczenie o przedłużeniu ważności polisy ubezpieczeniowej

Kowary,dnia 02.01.2012 r.                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
              Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
ul. Wiejska 1( lokal handlowo- usługowy) w Kowarach – o pow. 58,99 m2   
              Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2012 r.o godz.12.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium w wysokości 600 należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.45 w dniu przetargu na konto ZEZK- PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
             W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 13.00 odbędzie się drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 10%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 12.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w godz. od 7.00 do 15.00.”
 

Kowary,dnia 02.01.2012 r.                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
              
 
              Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
ul. 1-go maja 26 ( lokal handlowo- usługowy) w Kowarach – o pow. 40.00 m2   - Lokal do remontu
              Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2012 r.o godz.10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium w wysokości 600 należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK- PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
             W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie się drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 10%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w godz. od 7.00 do 15.00.”
 

 Kowary,dnia 02.01.2012 r.                                                                                       
                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                 
            
              Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
ul. 1-go Maja 21 ( lokal handlowo- usługowy) w Kowarach – o pow. 32,10 m2   - Lokal wymaga remontu.
              Przetarg odbędzie się w dniu 12.01.2012 r.o godz.10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium w wysokości 600 należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK- PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
             W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie się drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 10%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w godz. od 7.00 do 15.00.”
 
 

04-01-2012r Nr sprawy 1/IN/ZPRB/75/12 postępowanie do 14 tys. euro na remont zaplecza socjalnego w siedzibie ZEZK w budynku przy ul. Dworcowej 11 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót Dworcowa 11

Załącznik nr 4 - oświadczenie  o spęłnieniu warunków postępowania

 


12-2011r Nr sprawy31/IN/ZPU/10094/11 postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2012r 

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 -  wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 


20-12-2011r Nr sprawy 30/IN/ZPU/10093/11 postępowanie do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2012 roku.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 -wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


20-12-2012 Nr sprawy 29/IN/ZPU/10092/11 postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


20-12-2011r Nr sprawy 28/IN/ZPU/10091 postępowanie do 14 tys. euro na biężącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2012 r

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków 

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


 

20-12-2011r Nr sprawy 27/IN/ZPU/10090/11 postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


20-12-2011r Nr sprawy 26/IN/ZPU/10089/11 postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 


 

11-10-2011r Nr sprawy 24/IN/ZPRB/8625/11 postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali mieszkalnych /romskich/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3  - Przedmiar robót ul. 1-go Maja 82/5

 Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. 1-go Maja 84/2

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  -  ul. Ogrodowa 37/2

Załącznik nr 6 -  Przedmiar robót ul. Ogrodowa 46/2

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót ul. 1-go Maja 94/2

Załącznik nr 8 - Przedmiar robót ul. Łomnicka 13/1

Załącznik nr 9 -  Przedmiar robót ul. Waryńskiego 21/1

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót ul. Waryńskiego 15/6

Załącznik nr 11 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 


11-10-2011r Nr sprawy 23/IN/ZPRB/8626/11 postępowanie do 14 tys. euro na remoty lokali socjalnych /pustostany/ w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

pliki do pobrania:

 Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót ul. Wiejska 66/1,1a

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót ul. Wiejska 6/4,7

Załącznik nr 5 - Przedmiar robót  ul. Kowalska 24/7

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 


 Kowary,dnia 21.09.2011 r.                                                                                       

 
     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:

1. ul. Szkolna 9 (lokal handlowo - usługowy)- o pow. 97,00 m kw. - wadium 600,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2011r. o godz.12.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr  45102021240000810200110635.

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 12.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 12.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.


Wszelkich informacji o w/w lokalach oraz warunkach najmu udziela Dział Administracji Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w  poniedziałki od godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 


20-09-2011r Nr sprawy 22/ZPU/8147/11 Opracowanie kompletnego projektu budowlanego na przebudowę budynku z 4 lokalami mieszkalnymi przy ul. Waryńskiego 32 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie

 

 

29-08-2011 Nr sprawy 21/IN/ZPRB/4914/2011 Postępowanie do 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu budynku wspólnoty mieszkaniowej  przy ul. Waryńskiego 12 zarządzanej przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar Waryńskiego 12

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 


26-08-2011r Nr sprawy 20/IN/ZPRB/4796/11 postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie podłączenia  do sieci kanalizacyjnej budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  Św. Anny 27

Załącznik nr 4  - przedmiar robót Wiejska 39-41

Załacznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


26.08.2011r. Nr Sprawy 19/IN/ZPRB/4795/11 postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie robót dekarskich w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarch

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3- Przedmiar robót Waryńskiego 19

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót  1-go Maja 35

Załącznik nr 5 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 

01-08-2011r Nr sprawy 18/IN/ZPRB/4092/2011 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na podłączenie do sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu


22-07-2011r Nr sprawy 17/IN/ZPRB/4014/2011 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu


19-07-2011r Nr sprawy 18/IN/ZPRB/4092/11 postępowanie do 14 tys. euro na podłaczenie do sieci kanalizacyjnej budynków komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót ul. Główna 12

Załącznik nr 4 - przedmiar robót ul. Nadrzeczna 3

Załącznik nr 5 - przedmiar robót ul. Jeleniogórska 36

Załącznik nr 6 - przedmiar robót ul. Łomnicka 13 p

Załącznik nr 6a - przedmiar robót ul. Łomnicka 13 i.w.

Załącznik nr 7 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 


14-07-2011r. Nr sprawy 17/INZPRB/4014/11 postępowanie do 14 tys. euro zaproszenie do składania ofert cenowych na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach wg wykazu

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót  Ogrodowa 56/4

Załącznik nr 4 - przedmiar robót Pocztowa 4

Załącznik nr 5 - przedmiar robót Pocztowa 2

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

 


 

 

      ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH,    UL. DWORCOWA 11,

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY  NA WYNAJEM WOLNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NA TERENIE KOWAR.

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST WYSOKOŚĆ CZYNSZU NAJMU ZA 1M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ NIŻEJ WYMIENIONEGO LOKALU:
  UL. 1 MAJA 35/3 – O POW. 111,00 M2 – WADIUM 800,00 ZŁ – LOKAL WYMAGA REMONTU.
            PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.07.2011R. O GODZ. 10.00  W SIEDZIBIE ZARZĄDU EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W KOWARACH, UL. DWORCOWA 11. WADIUM NALEŻY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 09.45 W DNIU PRZETARGU NA KONTO ZEZK – PKO O/KOWARY    NR 45 1020 2124 0000 8102 0011 0635. CENA WYWOŁAWCZA 1M2 WYNOSI 8,60 ZŁ.
            W PRZYPADKU NIE DOJŚCIA DO SKUTKU PIERWSZEGO PRZETARGU, W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 10.30 ODBĘDZIE SIĘ DRUGI PRZETARG  ZE STAWKAMI OBNIŻONYMI O 15%. WADIUM NALEŻY WPŁACIĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 10.15 W DNIU PRZETARGU NA   POWYŻSZE KONTO.
            WSZELKICH INFORMACJI O LOKALU ORAZ WARUNKACH NAJMU UDZIELA DZIAŁ LOKALOWY ZARZĄD EKSPLOATACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH    W KOWARACH, UL. DWORCOWA 11, TEL. 718-23-08 W PONIEDZIAŁKI    OD GODZ. 8.00 DO 16.00 ORAZ OD WTORKU DO PIĄTKU OD 7.00 DO 15.00.
 

Kowary dn. 04.07.2011r 


01.07.2011r. Nr sprawy 16/IN/ZPRB/3679/11 Zaproszenie do składania ofert i negocjacji na docieplenie budynku wspólnoty mieszkaniowej  przy ul. Leśnej 12 w Kowarach .

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - wzór umowy

 


29-06-2011r Nr. sprawy 15/IN/ZPRB/3471/11 ogłoszenie wyników postepowania do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie ogrzewań gazowych zasilanych dufunkcyjnymi kotłami w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 1/1 i Pstrowskiego 5/4 w Kowarach


 

 

 17-06-2011r Nr sprawy 15/IN/ZPRB/3471/11 Postępowanie do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centralnych ogrzewań gazowych zasilanych dufunkcyjnymi kotłami w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 1/1 i Pstrowskiego 5/4 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 3a - opis robót Pstrowskiego 1/1

Załącznik nr 3b - opis robót Pstrowskiego 5/4

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków


 

18-05-2011r  Nr sprawy 13/IN/ZPU//2581/11Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez  ZEZK w Kowarach


17-05-2011r Nr sprawy 12/IN/ZPRB/2557/11 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont elewacji od zaplecza budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 12-14 w Kowarach.


17-05-2011r Nr sprawy 14/IN/ZPRB/2766/11 Postępowanie do 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu /papa termozgrzewalna/ budynku komunalnego przy ul. Karkonoskiej 17 w Kowarach zarządzanym przez ZEZK

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót Karkonoska 17

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków

 


09-05-2011r Nr sprawy 13/IN/ZPU/2581/11 Postępowanie do 14 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art. 62.1.1.c ustawy Prawo Budowlane w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór protokołów z przeglądu

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych 

Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

 

 


09-05-2011r. Nr sprawy 11/IN/ZRB/2594/11 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont klatki schodowej w budynku wspólnoty  mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 55 zarządzanej przez ZEZK w Kowarach 


05.05.2011r Nr sprawy 12/INZPRB/2557/11 postępowanie do 14 tys euro Zaproszenie do składania ofert na remont elewacji od zaplecza budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 12-14 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załączniik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr  3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 5 - oświadczenie o posiadanych uprwanieniach


29-04-2011 Nr sprawy 10/IN/ZZRB/2285/11 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 4/5 w Kowarach


22-04-2011r Nr sprawy 11/INZPRB/2329/11 postępowanie do 14 tys euro Zaproszenie do składania ofert cenowych na remont klatki schodowej w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 55 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 


20-04-2011r. Nr sprawy 10/INZPRB/2285/11 postępowanie do 14 tys euro. Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Sienkiewicza 4 w Kowarach

Pliki do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


Kowary,dnia 18.04.2011 r.                                                                                       
 
     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionych lokali:
 
1. ul. 1 Maja 26 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 40,00 m kw. – wadium 600,00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2011r.o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 09.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 10.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
2. ul. Bema 10 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 38,50 m kw. – wadium 600,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2011r.o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Dział Administracji Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w poniedziałki od godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 

30-03-2011r Nr sprawy 9/IN/PU/1624/11 Ogłoszenie wyników postępowania na opróźnianie zbiorników  bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


30-03-2011r Nr sprawy 8/IN/PU/1623/11Ogłoszenie wyników postępowania na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


28-03-2011r. Nr sprawy 7/IN/ZPU/1622/11 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


28-03-2011r. Nr sprawy 6/IN/PU/1621/11 Ogłoszenie wyników postępowania na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


18-03-2011r. Nr sprawy 9/IN/PU/1624/2011 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Piki do pobrania:

Załącznik nr 1 - wykaz budynków

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy 


18-03-2011r Nr sprawy 8/IN/PU/1623/2011 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - wykaz budynków

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 6- wzór umowy

 

 


18-03-2011r Nr sprawy 7/IN/ZPU/ 1622/11 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości komunalnych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania :

SIWZ

Załącznik nr 1 - wykaz budynków

Załącznik nr 2 -  formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5- wykaz narzędzi

Załącznik nr 6- wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 7 - wzór umowy

 


18-03-2011r Nr sprawy 6/IN/PU/1621/11 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - wykaz wspólnot

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załacznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych usług 

Załącznik nr 6 - wzór umowy


17-03-2011 Nr sprawy 1/IN/ZPU/1164/2011 Ogłoszenie wyników postępowania w trybie przetargu ofertowego pisemnego na wywóz odpadów komunalnuch pochodzących z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. 


17-03-2011 Nr sprawy 2/IN/ZPU/1165/2011 Ogłoszenie wyników postępowania w trybie przetargu  nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości komunalnych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach. 


17-03-2011 Nr sprawy 3/IN/ZPU/1166/2011 Ogłoszenie wyników postępowaniana na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


17-03-2011 Nr sprawy 4/IN/ZPU/1167/2011 Ogłoszenie wyników postępowania na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 


Kowary,dnia 14.03.2011 r. 

 
                                                                                     
     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
 
1. ul. 1 Maja 52 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 46,10 m kw. – wadium 1.500,00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2011r.o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy przelać najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 10.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Dział Administracji Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w poniedziałki od godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 
 Załącznik nr 1
  
 
                                                                               (Projekt)               UMOWA
 
Zawarta w dniu  ……………... pomiędzy Gminą Kowary - Zarządem Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez Dyrektora P. Annę Perłowską, a  …………………. legitymującym się dow. osobistym ……………, PESEL ………………, zam. ………………..  przy ul. …………..   zwaną  dalej Remontującym.
 
1.         Remontujący przystąpi do wykonania na własny koszt (własnymi siłami i z własnych materiałów) remontu lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Szkolnej 7 w Kowarach, będącym pod zarządem Wynajmującego.
2.        Zakres remontu lokalu użytkowego, o którym mowa w punkcie 1, jest opisany w protokole typowania robót stanowiącym integralną część umowy.
3.         Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 09.03.2011r., a zakończenie ustala się do dnia 10.06.2011r.
4.         Ze strony Wynajmującego nadzór nad robotami pełnił będzie Lesław Skowron - Inspektor Nadzoru w Z.E.Z.K. w Kowarach oraz Sebastian Krześlak specjalista ds. technicznych, w Z.E.Z.K. w Kowarach
5.         Remontujący jest zobowiązany każdorazowo zgłaszać roboty zanikowe.
6.         Uszkodzone w trakcie robót elementy obiektu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
7.         Wynajmujący dokona odbioru robót niezwłocznie po zgłoszeniu przez Remontującego zakończenia remontu.
8.         Remontujący wykonując remont w wyniku, którego powstają odpady budowlane, typu gruz itp. zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, zgłosić ten fakt zarządcy nieruchomości.
9.         Odpady budowlane powstające w wyniku przeprowadzonych prac remontowych, składowane na terenie powszechnie dostępnym, powinny być niezwłocznie usunięte na koszt Remontującego.
10.     Po bezusterkowym odbiorze robót określonym w protokole typowania robót i w wyżej wskazanym terminie zostania zawarta umowa najmu lokalu użytkowego, a najemca zostanie zwolniony z obowiązku opłacania czynszu przez okres trzech miesięcy.
11.     Remontujący zrzeka się praw dochodzenia zwrotu nakładów z tytułu poniesionych kosztów na remont lokalu użytkowego.
12.    Czynsz za najem lokalu użytkowego o powierzchni 46,10 m2, płatny od dnia podpisania niniejszej umowy ustalono w wysokości: ….. zł/m2 + VAT (23%) łącznie …. zł/m2 miesięcznie płatne do 10-go każdego miesiąca.
13.     W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót przez Remontującego, Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania za prowadzone prace.
14.     Wynajmującemu przysługuje również prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Remontujący prowadzi prace z naruszeniem Prawa budowlanego lub ze szkodą dla obiektu. W tym przypadku Remontującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu już wykonanych robót.
15.    Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
16.    Sprawy sporne mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Jelenie Górze.
17.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
                                                       Remontujący                                                            Wynajmujący
 

Załącznik nr2

 Protokół typowania robót do umowy z dnia ………………..r.

Wynajmujący: Gmina Kowary – Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
Remontujący: ………………. zam. w …………….. przy ul. ……………….
Po dokonaniu przeglądu technicznego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1-go Maja 52 stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót:
Pomieszcznie I
·         wymiana drzwi do lokalu
·         czyszczenie i malowanie kraty przed wejściem do lokalu użytkowego
·         wymiana witryny
·         naprawa posadzki, położenie płytek ceramicznych lub innej okładziny np. panele lub wykładzina
·         na ścianach należy zachować ozdobne kafle ceramiczne, wg potrzeby można ewentualnie je zabudować płyta k-g
·         odmalowanie sufitów
Pomieszczenie II – korytarz, przejście do zaplecze
·         wymiana zawilgoconych tynków
·         malowanie ścian i sufitów
Pomieszczenie III – zaplecze
·         wymiana zawilgoconych tynków
·         naprawa posadzki, położenie płytek ceramicznych lub innej okładziny np. panele lub wykładzina
·         wymiana urządzeń sanitarnych (muszla, dolnopłuk, umywalka, zlewozmywak, wodomierz)
W całym lokalu należy wymienić instalację elektryczną, a następnie wykonać pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Lokal nie posiada ogrzewania. W związku z powyższym przy wymianie instalacji elektrycznej należy uwzględnić podłączenie grzejników elektrycznych.
Prace remontowe nie ujęte w protokole typowania robót a wynikłe podczas prowadzenia remontu w/w lokalu użytkowego obciążają – przyszłego najemcę.
                                                  Sporządził:                                                                                                  Remontujący:

11-03-2011r  Nr sprawy 5/IN/ZRB/1447/2011r  ZEZK w Kowarach w imieniu  Wspólnoty Mieszkaniowej zaprasza do składania ofert i negocjacji na docieplenie ścian budynku przy ul. Matejki 18 w Kowarach / przedmiary do pobrania w ZEZK w Kowarach/

Plik do pobrania:

Wzór umowy


 

 

 

Kowary,dnia 03.03.2011 r. 

 

 
                                                                                     
     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
 
1. ul. 1 Maja 52 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 46,10 m kw. – wadium 500,00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2011r.o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy przelać najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 10.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Dział Administracji Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w poniedziałki od godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 
 Załącznik nr 1
 
 
 
                                                                               (Projekt)               UMOWA
 
Zawarta w dniu  ……………... pomiędzy Gminą Kowary - Zarządem Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach zwanym dalej Wynajmującym, reprezentowanym przez Dyrektora P. Annę Perłowską, a  …………………. legitymującym się dow. osobistym ……………, PESEL ………………, zam. ………………..  przy ul. …………..   zwaną  dalej Remontującym.
 
1.         Remontujący przystąpi do wykonania na własny koszt (własnymi siłami i z własnych materiałów) remontu lokalu użytkowego znajdującego się przy ul. Szkolnej 7 w Kowarach, będącym pod zarządem Wynajmującego.
2.        Zakres remontu lokalu użytkowego, o którym mowa w punkcie 1, jest opisany w protokole typowania robót stanowiącym integralną część umowy.
3.         Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 09.03.2011r., a zakończenie ustala się do dnia 10.06.2011r.
4.         Ze strony Wynajmującego nadzór nad robotami pełnił będzie Lesław Skowron - Inspektor Nadzoru w Z.E.Z.K. w Kowarach oraz Sebastian Krześlak specjalista ds. technicznych, w Z.E.Z.K. w Kowarach
5.         Remontujący jest zobowiązany każdorazowo zgłaszać roboty zanikowe.
6.         Uszkodzone w trakcie robót elementy obiektu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.
7.         Wynajmujący dokona odbioru robót niezwłocznie po zgłoszeniu przez Remontującego zakończenia remontu.
8.         Remontujący wykonując remont w wyniku, którego powstają odpady budowlane, typu gruz itp. zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac, zgłosić ten fakt zarządcy nieruchomości.
9.         Odpady budowlane powstające w wyniku przeprowadzonych prac remontowych, składowane na terenie powszechnie dostępnym, powinny być niezwłocznie usunięte na koszt Remontującego.
10.     Po bezusterkowym odbiorze robót określonym w protokole typowania robót i w wyżej wskazanym terminie zostania zawarta umowa najmu lokalu użytkowego, a najemca zostanie zwolniony z obowiązku opłacania czynszu przez okres trzech miesięcy.
11.     Remontujący zrzeka się praw dochodzenia zwrotu nakładów z tytułu poniesionych kosztów na remont lokalu użytkowego.
12.    Czynsz za najem lokalu użytkowego o powierzchni 46,10 m2, płatny od dnia podpisania niniejszej umowy ustalono w wysokości: ….. zł/m2 + VAT (23%) łącznie …. zł/m2 miesięcznie płatne do 10-go każdego miesiąca.
13.     W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia robót przez Remontującego, Wynajmującemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania za prowadzone prace.
14.     Wynajmującemu przysługuje również prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Remontujący prowadzi prace z naruszeniem Prawa budowlanego lub ze szkodą dla obiektu. W tym przypadku Remontującemu nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu już wykonanych robót.
15.    Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
16.    Sprawy sporne mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Jelenie Górze.
17.    Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
                                                       Remontujący                                                            Wynajmujący
 

Załącznik nr2

 

Protokół typowania robót do umowy z dnia ………………..r.
Wynajmujący: Gmina Kowary – Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach
Remontujący: ………………. zam. w …………….. przy ul. ……………….
Po dokonaniu przeglądu technicznego lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1-go Maja 52 stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót:
Pomieszcznie I
·         wymiana drzwi do lokalu
·         czyszczenie i malowanie kraty przed wejściem do lokalu użytkowego
·         wymiana witryny
·         naprawa posadzki, położenie płytek ceramicznych lub innej okładziny np. panele lub wykładzina
·         na ścianach należy zachować ozdobne kafle ceramiczne, wg potrzeby można ewentualnie je zabudować płyta k-g
·         odmalowanie sufitów
Pomieszczenie II – korytarz, przejście do zaplecze
·         wymiana zawilgoconych tynków
·         malowanie ścian i sufitów
Pomieszczenie III – zaplecze
·         wymiana zawilgoconych tynków
·         naprawa posadzki, położenie płytek ceramicznych lub innej okładziny np. panele lub wykładzina
·         wymiana urządzeń sanitarnych (muszla, dolnopłuk, umywalka, zlewozmywak, wodomierz)
W całym lokalu należy wymienić instalację elektryczną, a następnie wykonać pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Lokal nie posiada ogrzewania. W związku z powyższym przy wymianie instalacji elektrycznej należy uwzględnić podłączenie grzejników elektrycznych.
Prace remontowe nie ujęte w protokole typowania robót a wynikłe podczas prowadzenia remontu w/w lokalu użytkowego obciążają – przyszłego najemcę.
                                                  Sporządził:                                                                                                  Remontujący:

01-03-2011 nr sprawy 4/IN/PU/1167/11 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - wykaz budynków

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnieniu warunków

załącznik  nr 4 - wykaz narzędzi i urządzeń

załącznik nr 5 - wykaz usług

załącznik nr 6 - wzór umowy


 

 01-03-2011 Nr sprawy 3/IN/PU/1166/2011 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - wykaz wspólnot

załącznik  nr 2 - formularz oferty

załącznik  nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

załącznik nr 4 - wykaz urządzeń i narzędzi

załącznik nr 5 - wykaz usług

załącznik nr 6 - wzór umowy


 

01-03-2011 Nr sprawy 1/IN/ZPU/1164/2011 Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - wykaz  wspólnot

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oswiadczenie o spełnieniu warunków 

Załącznik nr 4 - wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik nr 5 - wykaz usług

Załącznik nr 6 - wzór umowy


01-03-2011 Nr sprawy 2/IN/ZPU/1165/2011 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości komunalnych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - wykaz budynków

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 4 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi i urządzeń

Załącznik nr 6 - wykaz usług

Załącznik nr 7 - wzór umowy

 


   Kowary,dnia 31.01.2011 r.                                                                                       

     Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionych lokali:
1. ul. Ogrodowa 28 (lokal handlowo – usługowy) – o pow. 24,80 m kw. – wadium 500,00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2011r.o godz. 09.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 08.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 09.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 09.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
2. ul.Ogrodowa 28( lokal handlowo-usługowy) – o pow.19,60 m kw. wadium 500.00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2011r.o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 09.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 10.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
3. ul. Wiejska 1 (lokal handlowo-usługowy) – o pow. 58,99 m kw. wadium 600 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2011r.o godz.11.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
4. ul. 1 – go Maja 21 (lokal handlowo-usługowy) – o pow. 32,10 m kw. wadium 600 zł – lokal wymaga remontu.
            Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2011r.o godz.12.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 12.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 12.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
5. ul. Jeleniogórska 14 (lokal handlowo-usługowy) – o pow. 16,10 m kw. wadium 500 zł – lokal wymaga remontu.
            Przetarg odbędzie się w dniu 04.02.2011r.o godz.13.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 12.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 13.30 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 13.15 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
 
Wszelkich informacji o w/w lokalach oraz warunkach najmu udziela Dział Administracji Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w poniedziałki od godz. od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.
 
 
 

13-01-2011 Nr sprawy 27/IN/ZPRB/7990/10 ogłoszenie wyników  postępowania do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociągowych ,kanalizacyjnych,gazowych i c.o. w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w  Kowarch w roku 2011


 

 

                                                                  

Rok 2010

 

 

 

30-12-2010 Nr sprawy 26/IN/ZPRB/7989/10 Ogłoszenie wynikow postępowania do 14 tys. ero na bieżącą obsłuę wewnętrznych instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i c.o. w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011 


22-12-2010 Nr sprawy 25/IN/ZPRB/7988/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach w 2011roku 


22-12-2010 Nr sprawy24/IN/ZPRB/7987/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2011 roku


20-12-2010 Nr sprawy 23/IN/ZPU/7962/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. eurona gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011


20-12-2010 Nr sprawy22/IN/ZPU/7961/10 Ogłoszenie wyników postępowanai do 14 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011


10-12-2010r Nr sprawy 27/IN/ZPRB/7990/10 postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych  instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspolnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2011 r. 

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie


 

10-12-2010r Nr sprawy 26/IN/ZPRB/7989/10 postępowanie do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewaniaw obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2011r

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


 

10-12-2010r Nr sprawy 25/IN/ZPRB/7988/10 postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych prze ZEZK w Kowarach w roku 2011

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3- wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


 

10-12-2010r Nr sprawy 24/IN/ZPRB/7987/10 postępowanie do 14 tys. euro na biężącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


09-12-2010r Nr sprawy 23/IN/ZPU7962/10 postepowanie do 14 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4- oświadczenie


 

09-12-2010r Nr sprawy22/INZPU/7961/10 postępowanie do 14 tys . euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2011

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 -  wzór umowy

załącznik nr 2 - formularz oferty

załącznik nr 3 - wykaz budynków 

załącznik nr 4 - oświadczenie


05-11-2010r Nr sprawy 21/IN/ZRB/7082/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 1-go Maja 3/4 w Kowarach


05-11-2010r Nr sprawy 20/IN/ZRB/7018/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


27-10-2010 Nr sprawy 19/IN/ZPRB/6324/10 Ogłoszenie wyników przetrgu nieograniczonego na wykonanie remont pustostanu z wydzieleniem dwóch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Kowarach zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówien Publicznych


27-10-2010r Nr sprawy 21/INZPRB/7082/2010 postepowanie do 14 tys. euro na remont lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 1-go Maja 3  zarządzanym przez ZEZK w Kowarach

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót 1-go Maja 3

załączniik nr 4 - oświadczenie


25-10-2010r. nr sprawy 20/INZPRB/7018/10 postępowanie do 14 tys. euro na remont lokali mieszkalnych w budynkach zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach 

pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 -  wzór umowy

załącznik nr 3 - Przedmiar robót Matejki 18/10

załącznik nr 4 - Przedmiar robót Matejki 14/12

załącznik nr 5 - oświadczenie


 

28-09-2010r - Nr sprawy 19/IN/ZPRB/6324/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie  remontu pustostanu z wydzieleniem dwoch lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 4 w Kowarach

pliki do pobrania:

SIWZ z załącznikami nr 1-6

Załącznik nr 7 - przedmiar robót

Załącznik nr 8 -STWIOR


14-09-2010r Nr sprawy 18/IN/ZPU/5596/10 postępowanie do 14 tys. euro na Obsługę węzłów cieplnych i kotłowni opalanych gazem w obiektach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2010/2013

Pliki do pobrania :

instrukcja dla oferentów

wzór umowy

formularz oferty

oświadczenie o spełnieniu warunków


30-08-2010r Nr sprawy 17/IN/ZPRB/5011/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na modernizację lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Ogrodowej 46/3 w Kowarach.


30-08-2010r Nr sprawy 16/IN/ZPRB/5012/10 Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na modernizację lokalu socjalnego nr 9 w budynku przy ul. Kowalskiej 24 w Kowarach 


19-08-2010r - Nr sprawy 17/INZPRB/5011/10- postępowanie do 14 tys. euro na modernizację lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ogrodowej 46 w Kowarach 

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


19-08-2010r - Nr sprawy 16/INZPRB/5012/10 - postępowanie do 14 tys. euro na modernizację lokalu socjalnego nr 9 w budynku przy ul. Kowalskiej 24 w Kowarach

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


17-08-2010r - Nr sprawy 15/INZPRB/4992/10 przetarg nieograniczony - Zadanie nr 1 remont kapitalny dachu z płytek eternitowych na płytki euronitowe budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Kowarch. Zadanie nr 2  zaprojektowanie i wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Ogrodowej 13 w Kowarach

Pliki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spelnieniu warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 - Wzory umów

Załącznik nr 6 - Program funkcjonalno- użytkowy

Przedmiar robót - Ogrodowa 13/5

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót dach

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o uprawnieniach


04-08-2010 r Nr sprawy 13/INZPRB/4554/10 postępowanie do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanaie  centralnych ogrzewań  zasilanych dwufunkcyjnymi kotłami gazowymi w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 1/1 i Pstrowskiego 5/4 w Kowarach . Zostaje unieważniony powodem jest zmiana decyzji współwłaścicieli w/w budynków przesuwających wykonanie robót na 2011 r.


30-07-2010 Nr sprawy 14/INZPRB/4596/10 postępowania do 14 tys. euro na remonty lokali mieszkalnych i socjalnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK

Pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik  nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik   nr 3  - przedmiar robót 1-go Maja 46/1

Załącznik  nr 4  - przedmiar robót 1-go Maja 84/2

Załącznik nr  5 - przedmiar robót Ogrodowa 37/2,6

Załącznik nr 6  - przedmiar robót Ogrodowa 47/5

Załącznik nr 7 -  przedmiar robót Polna 7

Załącznik nr 8 -  przedmiar robót ul. Pocztowa 10/2,3

Załącznik nr 9 - oświadczenie  


 29-07-2010 Nr sprawy 13/IN/ZPRB/4554/10 postępowanie do 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centralnych ogrzewań gazowych zasilanych kotłami dwufunkcyjnymi w lokalach mieszkalnych w budynkach przy ul. Pstrowskiego 1/1 i  Pstrowskiego 5/4 w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Program funkcjonalno- usługowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie  


15-07-2010 Nr sprawy 11/IN/ZPRB/3979/10  Ogłoszenie wyników postępowania  na remont kapitalny stropadachu budynku wspólnoty mieszkaniowej  przy ul. 1-go Maja 39 w Kowarach

 


12-07-2010 Nr sprawy 12/IN/ZPRB/4001/10 Ogłoszenie wyników postępowań do 14 tys. euro remont lokali socjalnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  


12-07-2010r.

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach informuję, że posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

  1. lokal usługowy przy ul. Łomnicka 9 – pow. 168 m²

  2. lokal handlowo – usługowy przy ul. Bema 12 – pow. 121,20 m²

  3. lokal handlowo – usługowy przy ul. Szkolnej 7 – pow. 78,00 m².

Wszelkich informacji na temat warunków wynajmu lokali oraz ich stanu technicznego udziela Dział Administracji ZEZK w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel.  75 718-23-08  w poniedziałki od godz 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.


 


30-06-2010r. Nr sprawy 12/IN/ZPRB/4001/10 Zaproszenie do skladania ofert cenowych postępowania do 14 tys euro na lokale mieszkalne w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót Wiejska 38/1

załącznik nr 4 - przedmiar robót Wiejska 38/4

załącznik nr 5 - przedmiar robót Wiejska 29/2

załącznik nr 6 - przedmiar robót Ogrodowa 53/10

załącznik nr 7 - przedmiary robót  Leśna 14/23

załącznik nr 8 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 


29-06-2010r. Nr sprawy 11/IN/ZPRB/3979/10 Zaproszenie do skladania ofert cenowych

 na remont kapitalny stropodachu  w budynku wspólnoty

mieszkaniowej przy ul. 1-go Maja 39 w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - przedmiar robót

załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót

załącznik nr 5 - oświadczenie


14-04-2010r - Nr sprawy 10/IN/ZPRB/2359/10 Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na roboty ogólnobudowlane  w budynkach przy ul. Batorego 1 , 1-go Maja 45 zarządzanych przez ZEZK w Kowarch. 

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 -  formularz oferty

Załącznik nr 2  - wzory umów

Załącznik nr 3 - przedmiary robót ul. 1-go Maja 45

Załącznik nr 4 - przedmiary robót ul. Batorego 1

Załącznik nr 5 - oświadczenie


12-04-2010r - Nr sprawy 9/IN/ZPU/2275/10 Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunaknych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w ZEZK w Kowarch

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wzór druku protokołu

Załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 6 - oświadczenie


09-04-2010r - Nr sprawy 8/IN/ZPU/2251/10 Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys euro na  wynajem podnośnika samochodowegoz koszem o min. wysokości podnoszenia  16 m do wykonania robót dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2010/2011

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Załącznik nr 4 - wykaz budynków wspolnot mieszkaniowych

Załącznik nr 5 - wykaz budynków komunalnych


24-03-2010- Nr sprawy7/IN/PRB/1882/10 zaproszenie do składania ofert na docieplenie budynków wspólnot mieszkaniowych przy ul. Matejki 12,14,16 w Kowarach

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1 - oświadczenie

załącznik nr 2 - formularz oferty

załacznik nr 3 - przedmiary robót Matejki 12   

                          przedmiary robót Matejki 14  

                         przedmiary robót Matejki 16

                         kolorystyka Matejki 12

                        kolorystyka Matejki 14

                        kolorystyka Matejki 16

 


 

17-03-2010r - Nr sprawy 1/IN/PU/1276/10 Ogłoszenie wyników przetargu pisemnego ( ofertowego) na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


18-03-2010r. Nr sprawy 5/IN/PU/1739/10 Ogłoszenie przetargu pisemnego(ofertowego) Nr 2 na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 

pliki do pobrania

Instrukcja dla oferentów

załączniki  nr 1-4  do instrukcji

załącznik nr 5 - do instrukcji

załącznik nr 1 do wzoru umowy


 

 18-03-2010r - Nr sprawy 6/IN/PU/1738/10 Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) Nr 2 o wartości poniżej 14 tys. euro na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarch 

pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załączniki 1- 4 do instrukcji

załącznik nr 5 - wzór umowy

załącznik nr 1do wzoru umowy - wykaz szamb


17-03-2010r - Nr sprawy 4/IN/PU/1279/10 Ogłoszenie wyników postępowania poniżej 14 tys. euro na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych  z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarch


17-03-2010r. Nr sprawy 3/IN/PU/1278/10 Ogłoszenie wyników postępowania na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.


17-03-2010r - Nr sprawy 2/IN/ZPU/1277/10 Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


Kowary 09-03-2010 r.

Odpowiedź na pytania nr sprawy 3/IN/PU/1278/10 Ogłoszenie o przetargu pisemnym(ofertowym)  na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych  zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pytanie

Dlaczego w dokumentach przetargowych należy załączyć:

1) w pkt. 4 ogłoszenia zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

2) w pkt 6  ogłoszenia potwierdzenie wykonania zamówień w zakresie wywozu nieczystości stałych o wartości nie mniejszej niż 60 tys. zł.

Odpowiedź

ad 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) w/w dokument jest niepotrzebny i nie należy załączać go do oferty.

ad 2.  Należy zalączyć do oferty wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione przez Wykonawcę wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podanie ich wartości , dat wykonaia i odbiorców  wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie -   co najmniej 1 zamówienie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, o wartości niemniejszej niż 60 tys.

 


Kowary 09-03-2010 r.

Odpowiedź na pytania nr sprawy 4/IN/PU/1279/10 Ogłoszenie o przetargu pisemnym(ofertowym) przy wartości zamówienia poniżej 14 tys. euro na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pytanie

Dlaczego  w dokumentach przetargowych należy załączyć:

1) w pkt. 4 ogłoszenia zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

2) w pkt 6 ogłoszenia  potwierdzenie wykonania zamówień w zakresie wywozu nieczystości stałych o wartości nie mniejszej niż 50 tys. zł.

Odpowiedź

ad 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami ) w/w dokument jest niepotrzebny i nie należy załączać go do oferty.

ad 2.  Należy zalączyć do oferty wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione przez Wykonawcę wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podanie ich wartości , dat wykonaia i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie -   co najmniej 1 zamówienie w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, o wartości niemniejszej niż 50 tys. zł.


 

02-03-2010r. - Nr sprawy 4/IN/PU/1279/10 Ogloszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) przy wartości zanówienia poniżej 14 tys. euro na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach.

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załączniki nr 1- 4

Załącznik nr 5 - wzór umowy 

Załącznik nr 1 do wzoru umowy  -  wykaz budynków komunalnych

 


02-03-2010r. - Nr sprawy 3IN/PU/1278/10 Ogłoszenie o przetargu pisemnym(ofertowy) na opróźnienie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załączniki nr 1- 4

załącznik nr 5 - wzór umowy 

załącznik nr 1 do wzoru umowy - wykaz wspólnot mieszkaniowych


02-03-2010r.- Nr sprawy 2/IN/ZPU/1277/10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach. 

Pliki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki nr 1- 5

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy - wykaz budynków komunalnych


 

02-03-2010r - Nr sprawy 1/IN/PU/1276/10 Ogłoszenie o przetargu pisemnym (ofertowym) na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Pliki do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załączniki nr 1- 4

załącznik nr 5 - wzór umowy

załącznik nr 1 do wzoru umowy - wykaz wspólnot

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Rok  2009

 


 

15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach w 2010 roku.

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzory umów

Załącznik nr 3 -  wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach lokalach i obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2010 roku.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wod-kan,gazowych i c.o. w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2010 roku.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzory umów

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wod-kan, gazowych i c.o. w budynkach lokalach i obiektach komunalnych zarządzanych przez ZEZK  w Kowarach w 2010 roku

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3- wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie 

 


15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na usługi kominarskie  w budynkach komunalnych zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach w 2010 roku

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy 

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie 

 

 


15-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na gotowość do wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2010 roku.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz ofrerty

Załącznik nr 2 - wzory umów

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


03-12-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na modernizcję lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Jeleniogórskiej 26 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3  - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


 

30-09-2009r. - Zaproszenie do składania ofert postępowanie poniżej 14 tys. euro na modernizację lokali socjalnych nr 4 i 5 w budynku przy ul. Kowalskiej 24 w Kowarach  

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz  oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


10-09-2009r. - 0głoszenie wyników postępowania poniżej 14 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


01-09-2009 - Zaproszenie do postępowania poniżej 14 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzory umów

Załącznik nr 3a - Przedmiar robót Ogrodowa 35

Załącznik nr 3b - Przedmiar robót 1-go Maja 84

Załącznik nr 4 - Oświadczenie


23-07-2009r. Ogłoszenie o drugim przetargu na wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1-go Maja 30 Kowarach 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnego lokalu użytkowego na terenie Kowar.
Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionego lokalu:
ul. 1-go Maja 30 ( lokal usługowo - handlowy) – 18,50 m kw. wadium 500.00 zł – lokal wymaga remontu.
Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2009r.o godz.10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.
W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.
Wszelkich informacji o lokalu oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w godz. od 7.00 do 15.00.

 23-07-2009r. Informujemy, iż oferent, który wylicytował najwyższą stawkę za wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 1-go Maja 30 w Kowarach zrezygnował z zawarcia umowy.


03-07-2009  -  Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanaie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach


 

Kowary,dnia 02.07.2009 r.

 

 

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem wolnych lokali użytkowych na terenie Kowar.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej niżej wymienionych lokali:

1. ul. 1-go Maja 30 ( lokal usługowo - handlowy) – 18,50 m kw. wadium 500.00 zł – lokal wymaga remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2009r. o godz.10.00 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.45 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 11.00 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 10.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

2. ul. Ogrodowa 2 ( lokal usługowo – handlowy) - 31,40 m kw. wadium 600.00 zł – lokal wymaga remontu.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2009r. o godz.11.30 w siedzibie Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.15 w dniu przetargu na konto ZEZK - PKO o/Kowary Nr 45102021240000810200110635.

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, w tym samym dniu o godz. 12.00 odbędzie sie drugi przetarg ze stawkami obniżonymi o 20%. Wadium należy wpłacić najpóźniej do godz. 11.45 w dniu przetargu na powyższe konto. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Wszelkich informacji o w/w lokalach oraz warunkach najmu udziela Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach, ul. Dworcowa 11, tel. 718-23-08 w godz. od 7.00 do 15.00

 

 


 

23-06-2009 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu budynku przy ul. Polnej 7 w Kowarach.

 

 

 


 

19-06-2009 - Zaproszenie do składania ofert na postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2  - Wzory umów

Załącznik nr 3a  - Przedmiar robót   Karkonoska 4/1

Załącznik nr 3b - Przedmiar robót   Topolowa 3

Załącznik nr 3c - Przedmiar robót   1-go Maja 15                                                

Załącznik nr 3d - Przedmiar robót Ogrodowa 36

Załącznik nr 3e - Przedmiar robót   Źródlana 1

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie


 

09-06-2009 - Zaproszenie do składania ofert na  postępowanie do 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu / dachówka karpiówka / budynku przy ul. Polnej 7 w Kowarach 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów 

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załacznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4- oświadczenie

 


02-06-2009 - Ogłoszenie wyników potępowania do 14 tys. euro na wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku przy ul. Łomnickiej 17 w Kowarach 


19-05-2009 - Zaproszenie do skladania ofert postępowanie do 14 tys. euro na wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych nr 1 i 3 w budynku przy ul. Łomnickiej 17 w Kowarach. 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Zalącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


14-05-2009 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na opracowanie projektu budowlanego odbudowy budynku z 6 lokalami socjalnymi przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach


07-05-2009 - Zaproszenie do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Karkonoskiej 1 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie  

 


05-05-2009r - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert postępowanie do 14 tys. euro na opracowanie projektu budowlanego na odbudowę budynku z 6 lokalami socjalnymi przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie


04-05-2009 - Ogłoszenie wyników postepowania do 14 tys. euro na opracowanie projektu budowlanego na modernizację budynku z 6 lokalami socjalnymi przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach 


29-04-2009 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wynajem podnośnika samochodowego do wykonania robót dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2009/2010


29-04-209 - Ogłoszenie wynków postępowania do 14 tys. euro na wykonanie sprawdzenia stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 


21-04-2009 - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofertpostepowanie poniżej 14 tys. euro na opracowanie projektu budowlanego na modernizacje budynku z 6 lokalami socjalnymi przy ul. Waryńskiego 13 w Kowarach.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załacznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - oświadczenie


16-04-2009 -  Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert postępowanie poniżej 14 tys. euro na wynajem podnośnika samochodowego z koszem o minimelnej wysokości podnoszenia 16,0 m do wykonania robót dekarskich w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 

Dokumenty do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik  nr 2 - Wzór umowy

Załącznik  nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Wykaz budynków wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 5 - Wykaz budynków komunalnych 


    16-04-2009 - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert postępowanie poniżej 14 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych zgodnie z art.621.1.1.c ustawy prawo budowlane w budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

załącznik nr 3 - Druk protokołu przeglądu

załącznik nr 4 - wykaz budynków komunalnych

załącznik nr 5 - wykaz budynków wspólnotowych

załącznik nr 6 - oświadczenie


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kowary dnia  2009.03.12

L.dz. 1209/09

Nr sprawy 2/IN/ZPU/846/09

                                                                                                 OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych  w Kowarach w dniu 11.03.2009r. przeprowadzil postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i ogłasza co następuje:

Została złożona jedna oferta przez firmę

Oferta  nr 1/1161/09 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BIM" Krzysztof Bizunowicz Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1 Cena oferty 10,70 zł brutto  za 1mieszkańca na 1miesiąc Wartośc oferty 160.885,20 zł. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszytkie warunki zawarte w siwz .

Wobec powyższego zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy została wybrana do realizacji zamówienia oferta firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BIM" Krzysztof Bizunowicz Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1 Cena oferty 10,70 zł brutto  za 1mieszkańca na 1miesiąc Wartośc oferty 160.885,20 zł. brutto


                                                                                                                                                                                                                             Kowary , dnia 2009.03.12
 

L. dz. 1213./ 2009

Nr sprawy 4/IN/ZPU/848/09
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w dn. 11.03.2009roku, przeprowadził przetarg pisemny (ofertowy)zgodnie z ustwą z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr16, poz.93 z późniejszymi zmianami). Na opróżnianie zbiornikow bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych, zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i ogłasza co następuje:

Została wybrana do realizacji Oferta nr 1/1164/2009 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BIM” Krzysztof Bizunowicz, Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1. Cena oferty 24,50 zł. brutto (słownie: dwadzieścia cztery 50/100 zł.) za 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszystkie warunki zawarte w instrukcji dla oferentów.

        


                                                                                                                                                                                                                        Kowary , dnia 2009.03.12
 

L. dz.1211/ 2009

Nr sprawy 3/IN/PU/847/09

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w dn. 11.03.2009roku, przeprowadził przetarg pisemny (ofertowy)zgodnie z ustwą z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr16, poz.93 z późniejszymi zmianami). Na opróżnianie zbiornikow bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspolnot mieszkaniowych, zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i ogłasza co następuje:

Została wybrana do realizacji Oferta nr 1/1163/2009 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BIM” Krzysztof Bizunowicz, Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1. Cena oferty 24,50 zł. brutto (słownie: dwadzieścia cztery 50/100 zł.) za 1 m3 wywozu nieczystości ciekłych. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszystkie warunki zawarte w instrukcji dla oferentów.

     

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kowary , dnia 2009.03.12  

L. dz. 1167/ 2009

Nr sprawy 1/IN/PU/845/09

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach w dn. 11.03.2009roku, przeprowadził przetarg pisemny (ofertowy)zgodnie z ustwą z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964r nr16, poz.93 z późniejszymi zmianami) na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach i ogłasza co następuje:

Zostały złożone dwie oferty przez firmy:

1. Oferta nr 1/2009 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BIM” Krzysztof Bizunowicz, Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1. Cena oferty 10,70 zł. brutto (słownie: dziesięć 70/100 zł.) za 1 mieszkańca na 1miesiąc. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszystkie warunki zawarte w instrukcji dla oferentów. Liczba uzyskanych punktów - 100

2. Oferta nr 2/2009 złożona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra ul. Wolności 161/163. Cena oferty 12,00 zł. Brutto (słownie: dwanaście zł 00/100 / za 1 mieszkańca na 1 miesiąc. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszystkie warunki zawarte w instrukcji dla oferentów. Liczba uzyskanych punktów - 89

Wobec powyższego została wybrana do realizacji oferta nr 1/2009 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „BIM” Krzysztof Bizunowicz, Krystyna Mróz 58-530 Kowary ul. Główna 1. Cena oferty 10,70 zł. brutto (słownie: dziesięć 70/100 zł.) za 1 mieszkańca na 1miesiąc. Przedmiotowa oferta jest ważna spełnia wszystkie warunki zawarte w instrukcji dla oferentów. Liczba uzyskanych punktów - 100


 


 

 

                                                                                                                                                                   Kowary dnia 03.02.2009r.

                                                                      Ogłoszenie

Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

ul. Dworcowa 11, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na wynajem

wolnego garażu przy ul. Łomnickiej 9 w Kowarach.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu najmu za 1 m2

powierzchni użytkowej garażu.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie

Zarządu Eksploatacji Zasobów Komunalnych w Kowarach

ul. Dworcowa 11.

Wadium w wysokości 200 zł należy wpłacić najpóźniej do godz. 9.45

w dniu przetargu w banku na nr konta PKO BP SA 45102021240000

810200110635.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem przystąpienia do przetargu

jest posiadanie pojazdu mechanicznego.

Bliższych informacji udziela Dział Administracji ZEZK tel.

( 075) 7182308

 


26-02-2009r. nr sprawy 4/IN/ZPU/848/09 - Ogłoszenie o przetargu pisemnym poniżej 14 tys. euro na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załączniki nr 1-4 do instrukcji

Załącznik nr 5 do instrukcji wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 


 

 

26-02-2009r. nr sprawy 3/IN/PU/847/09 -  Ogłoszenie o przetargu pisemnym na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla ferentów

Załączniki nr 1-4 do instrukcji

Załącznik nr 5 do instrukcji wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 


 

 

26-02-2009r. nr sprawy 2/IN/ZPU/846/09 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości komunalnych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobraia:

SIWZ

Załacznki nr 1-4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz wzór umowy

Załącznik nr1 do wzoru umowy 

 

 

 


 

 

26-02-2009r. nr sprawy 1/IN/ZU/845/09 - Ogłoszenie o przetargu pisemnym na wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów

Załączniki nr 1-4 do instrukcji

Załącznik nr 5 do instrukcji wzór umowy

Załącznik nr 1 do wzoru umowy

 

 

10-12-2008 - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków nie przekraczających 14 tys euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2009r.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzory umów 

Załącznik nr 3 - wykaz wspolnot mieszkaniowych

Załączniik nr 4 - oświadczenie

 

 


 

 

 

10-12-2008 - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizcyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2009r.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 

 


 

 

 

10-12-2008- Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków nie przekraczających 14 tys. euro na gotowość do bieżącej obsługi wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 2009r.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzory umów

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4 - oświadczenie


10-12-2008 - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2009r.

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie

 


05-12-2008- zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków nie przekraczających 14 tys. euro na gotowość do  wykonania usług kominiarskich w budynkach i na rzecz wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez ZEZK w Kowarach w 2009 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz wspólnot mieszkaniowych

Załącznik nr 4- oświadczenie

 

 


 

 

 

03-12-2008 - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach komunalnych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2009r.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - wykaz budynków

Załącznik nr 4 - oświadczenie


 

02-12-2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na wykonanie zasilania energetycznego oraz  4 WLZ do lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55a w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


12-11-2008r. - zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach.

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załacznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3a - przedmiar robót  Pocztowa 2

Załącznik nr 3b - przedmiar robót Reja 5

Załącznik nr 3c - przedmiar robót Ogrodowa 18

Załącznik nr 3d - przedmiar robót Ogrodowa 38

Załącznik nr 4 -  oświadczenie


 

03-11-2008r.  - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach. 


22-10-2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych w budynkach zarzadzanych przez ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3a - Przedmiar robót  Matejki 14

Załącznik nr 3b- Przedmiar robót  Wolności 2 

Załącznik nr 3c - Przedmiar robót  Reja 5

Załącznik nr 3d - Przedmiar robót  Pocztowa 2

Załącznik nr 3e - Przedmiar robót  Boczna 1 kl. schodowa

Załącznik nr 3f - Przedmiar robót  Boczna 1 pion

Załącznik nr 3g - Przedmiar robót  Wiejska 59

Załącznik nr 4  - oświadczenie


 

24-09-2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczająccych 14 tys euro na wykonanie robót budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach

 

dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załacznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3a - Przedmiar  Bema 10

Załącznik nr 3b - Przedmiar Matejki 14

Załącznik nr 3c - Przedmiar Boczna 1

Załącznik nr 3d - Przedmiar Ogrodowa 24

Załącznik nr 3e - Przedmiar 1-go Maja 8

Załącznik nr 3f - Przedmiar 1-go Maja 4

Załącznik nr 4 - Oświadczenie


 

 

 

 

 

17-09-2008r.- Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na modernizacje lokalu socjalnego nr. 2 w budynku przy ul. Polnej 7 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznii nr 4 - Oświadczenie

 


01-09-2008r.Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na modernizację lokali mieszkalnych nr1 i 3 w budynku przy ul. Pocztowej 2 w Kowarach.

 

 


 

01-09-2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1  - formularz oferty

Załącznik nr 2  - projekt umowy

Załącznik nr 3a  - przedmiary robót  1-go Maja 6

Załącznik nr 3b - przedmiar robót     Górnicza 11

Załącznik nr 3c - przedmiar robót    Reja 2

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 


 

 

29-07-2008 - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na  wykonanie modernizacji lokali mieszkalnych nr1 i 3 w budynku  przy ul. Pocztowej 2 w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1- formularz oferty

Załącznik nr 2 - projekt umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie


 

 

08-07-2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na zaprojektowanie i wykonanie centyralnych ogrzewań etażowych zasilanych dwufunkcyjnymi kotłami gazowymi w 5 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sanatoryjnej 29 w Kowarach.


 

 

17-06-2008r. - Zaproszenie do skladania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczajacych 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu budynku przy ul. Ogrodowej 38 w Kowarach / dachówka karpiówka/

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Oświadczenie


 

29-05-2008r. - Ogłoszenie wyników postępowania o wartości poniżej 14 tys euro na remont kapitalny pokrycia dachu z dociepleniem stropodachu budynku przy ul. Leśnej 14 w Kowarach. 

 


 

 

29.05.2008r. - Zaproszenie do składania ofertna na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na remont pokrycia dachu / gont bitumiczny /  budynku przy ul. Waryńskiego 21 w Kowarach.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar robót

Załącznik nr 4 - Oświadczenie


 

26.05.2008r - Ogłoszenie o licytacji wiertarki słupowej oraz samochodu Żuk będących własnością ZEZK w Kowarach 


20-05-2008r. - Ogłoszenie wyników postępowania o wartosci do 14 tys. euro na dostawę sprzętu komputerowego dla ZEZK w Kowarach

 

 

 


20-05-2008r. - Ogłoszenie wyników postępowania o wartości do 14 tys. euro na sprawdzenie stanu  technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2008r.

 

 

 


15-05-2008r. - zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na remont kapitalny pokrycia dachu / papa termozgrzewalna/ oraz docieplenie stropodachu budynku przy ul. Leśnej 14 w Kowarach

 

 

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik   nr 1 - Formularz oferty

Załącznik  nr 2 - wzór umowy

Załącznik nr 3 - przedmiar robót

Załącznik nr 4 - oświadczenie 

 


 

 

30-04-2008r.  - Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów budowlanych na potrzeby remontowe w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2008

 

 


 

 

30-04-2008r. - Ogłoszenie wyników postępowania o wartości do 14 tys. euro na wynajem podnośnika samochodowego o wysokości podnoszenia minimum 16,0 m do wykonywania robót dekarskich w zasobach administrowanych przez ZEZK w latach 2008/2009 

 


 

10-04-2008r - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na sprawdzenie stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w ilości 1991 lokali w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Wzór protokołów z przeglądu  

Załącznik nr 4 - Wykaz budynków

 


09-04-2008r - Zaproszenie do składania ofert na wydatkowanie środków publicznych nie przekraczających 14 tys. euro na  dostawę sprzętu komputerowego dla ZEZK w Kowarach.

 

Dokumenty do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymentowo- ilościowa 

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 


 

 

04.04.2008r. - Zaproszenie do składania ofert na wynajem podnośnika samochodowego o min. wysokości podnoszenia 16 m do wykonania robót dekarskich w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2008/2009 

 

Dokumenty do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

Załącznik nr1 - Formularz oferty

Załacznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

 


 

 

14-03-2008r. - Ogłoszenie wyników 2 licytacji na używane  maszyny stolarskie i pompy obiegowe c.o. będących własnością ZEZK w Kowarach

 


13-03-2008r. - Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wyrobów budowlanych na potrzeby remontowe w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2008r.

 

Dokumenty do  pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Specyfikacja asortymento-ilościowa

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie

 

 

 


 

 

 

28-02-2008r.   Drugie ogłoszenie o licytacji używanych maszyn stolarskich i pomp obiegowych c.o. będących własnością ZEZK w Kowarach. 

 


 

 

26-02-2008r. - Ogłoszenie wyników licytacji na używane maszyny stolarskie i silos na trociny będących własnością ZEZK w Kowarach


20-02-2008r. - Ogłoszenie o licytacji używanego silosa na trociny wraz z instalacją odprowadzającą będącego własnością ZEZK w Kowarach


 

14-02-2008r. - Ogłoszenie o licytacji używanych maszyn stolarskich będących własnością ZEZK w Kowarch.

 


 

 

 

08.02.2008r. - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 t marki Ford Transit 280S dla ZEZK w Kowarach.

 


30 stycznia 2008r - Zaproszenie do skladania ofert na wydatkowanie środków publicznych do wysokosci  14 tys. euro na zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5 t marki Ford Transit 280 S dla ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania :

Instrukcja dla oferentów

1. załącznik nr 1  - wzór umowy

2. załącznik nr2   - formularz oferty

3. załącznik nr 3  - specyfikacja techniczna samochodu

4. oświadczenie


 

 

18 grudnia 2007 -  Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys euro na bieżącą obsługę wewnętrzną instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach  roku2008 

 


18 grudnia 2007 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w roku 2008

 

 

 


 

 

7 grudnia 2007 - Ogłoszenie wyników postępowania do wysokości 14 tys. euro na wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2008r.


 

20 listopada 2007 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na dostawę sprzętu komputerowego dla ZEZK w Kowarach 


 

 

20 listopada 2007 - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro na wykonanie modernizacji lokalu socjalnego w budynku przy ul. 1-go Maja 49 w Kowarach 

 


 

 

16 lisopada 2007 - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w 2008 roku

instrukcja dla oferentów
formularz oferty
wzór umowy

 


 

 

16 listopada 2007 - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na bieżącą obsługę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania w budynkach administraowanych przez ZEZK w Kowarach w 2008 roku

instrukcja dla oferentów
formularz oferty
wzór umowy

 


 

 

14 listopada 2007 - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na wykonanie  usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez ZEZK w roku 2008

 

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów  oraz załączniki

 


 

 

 

6 listopada 2007 - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na modernizację lokalu socjalnego w budynku przy ul. 1-go Maja 49/2 w Kowarach

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów  oraz załączniki

 


 

 

 

25 października 2007r - ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys euro na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach  

 

 


 

 

 

19 października 2007r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na dostawę sprzętu komputerowego dla ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania

Instrukcja dla oferentów    oraz załączniki

 


 

 

 

11 października  2007r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na wykonanie robót budowlanych w budynkach zarządzanych przez ZEZK w Kowarach 

Dokumenty do pobrania    

Instrukcja dla oferentów    oraz  załączniki

 


3 września 2007r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na obsługę węzłów cieplnych i kotłowni opalanych gazem w obiektach administrowanych przez ZEZK w Kowarach w latach 2007/2010

 

 

Dokumenty do pobrania:
formularz oferty
projekt umowy
instrukcja dla oferentów

 


 

 

3 września 2007r. - Zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do  wysokości  14 tys euro na wykonanie centralnych ogrzewań etażowych gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55 A w Kowarach

Dokumenty do pobrania:
instrukcja dla oferentów
projekt umowy
przedmiar robót
formularz oferty
szczegółowa specyfikacja techniczna

6 września 2007 r. - nowa treść załącznika (formularz oferty ) do instrukcji dla oferentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości 14 tys. euro na wykonanie centralnych ogrzewań etażowych gazowych z kotłami dwufunkcyjnymi  w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55A w Kowarach ( sprostowanie dotyczy ptk II tj. termin wykonania zostaje zmieniony z 25 dni do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy).

 


 

 

31 lipca 2007r. - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach.

 


31 lipca 2007r. - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach.

 

 

 

 


 

 

23 lipca 2007r. - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys. euro o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację lokalu socjalnego w budynku przy ul. Waryńskiego 32/1 w Kowarach.

 


 

 

23 lipca 2007 r. - Ogłoszenie wyników postępowania do 14 tys.euro o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na centralne ogrzewanie etażowe gazowe z kotłami dwufunkcyjnymi w 4 lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55a w Kowarach. 

 


 

 

 

12 lipca 2007 r. - nowa treść załącznika nr 2 (projekt umowy) do instrukcji dla oferentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wysokości 14 tys. euro na opracowanie dokumentacji technicznej centralnego ogrzewania etażowego gazowego z kotłami dwufunkcyjnymi w czterech lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55A w Kowarach (sprostowanie dotyczy § 5 pkt. 1 w zakresie wysokości stawki podatku VAT).

 


11 lipca 2007 r. - zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na wykonanie robót budowlanych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Instrukcja dla oferentów oraz załączniki:


 

6 lipca 2007 r. - zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZEZK w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Instrukcja dla oferentów oraz załączniki:

 


 

 

6 lipca 2007 r. - zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na opracowanie dokumentacji technicznej centralnego ogrzewania etażowego gazowego z kotłami dwufunkcyjnymy w czterech lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Wiejskiej 55a w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Instrukacja dla oferentów oraz załączniki:

 


 

 

4 lipca 2007 r. - zaproszenie do składania ofert na udzielenie zamówienia do wysokości 14 tys. euro na modernizację lokalu socjalnego  nr 1 w budynku przy ul. Waryńskiego 32 w Kowarach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Istrukcja dla oferentów, oraz załączniki:

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-24 15:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Skowron (ZEZK) Lesław
(2022-10-17 13:28:02)