Dokumenty zaimportowane:

Dokument 138/2018, z dnia (2018-11-02): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 106/2018, z dnia (2018-08-29): Zarządzenie w sprawie: umorzenia należności pieniężnej
Dokument 83/2018, z dnia (2018-07-04): Zarządzenie w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza
Dokument 62/2018, z dnia (2018-05-17): Zarządzenie w sprawie: umorzenia należności czynszowych
Dokument 30/2018, z dnia (2018-03-20): Zarządzenie w sprawie: umorzenia należności czynszowych.
Dokument 10/2018, z dnia (2018-01-16): Zarządzenie w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania