☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Czwartek 06.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wnioski i formularze

Ogólne

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
Skargi, wnioski i zapytania do Urzędu (pismo ogólne)     przejdź
Wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym     przejdź
Formularz wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta     przejdź

 

Wydział Rozwoju Miasta:

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zamieszkałe (dla mieszkańców) .doc / .odt pobierz przejdź  
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - niezamieszkałe (dla osób prowadzących działalność) .doc / .odt pobierz    
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów pobierz pobierz przejdź pobierz
Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew lub krzewów pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
w celu prowadzenia robót / i umieszczenia urządzenia infrastruktury podziemnej
pobierz pobierz    
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację tablicy reklamowej / usytuowanie tymczasowego obiektu handlowego pobierz pobierz    
Wniosek (zawiadomienie) o awaryjne zajęcie pasa drogowego pobierz pobierz    
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót związanych z zajęciem pasa drogowego pobierz pobierz    
Zawiadomienie o zakończeniu robót związanych z zajęciem pasa drogowego pobierz pobierz    
Wniosek o wydanie zgody na budowę/ przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej pobierz pobierz    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych pobierz pobierz    
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa pobierz pobierz   pobierz
Zawiadomienie o szkodzie mienia pobierz pobierz    
Zgłoszenie szkody na osobie pobierz pobierz    
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych   pobierz
(procedura)
  pobierz

 

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego garażu pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego lokalu mieszkalnego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o nabycie najmowanego lokalu użytkowego pobierz pobierz   pobierz
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz pobierz    
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pobierz pobierz    
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości pobierz pobierz     
Wniosek o szacowanie szkody w gospodarstwie rolnym       pobierz
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego       pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji pobierz pobierz   pobierz

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
Wniosek o potwierdzenie własnoręczności podpisu pobierz pobierz  
Wniosek o uwierzytelnienie kserokopii dokumentu wydanego przez urząd pobierz pobierz  

 

Wydział Spraw Społecznych

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego     przejdź pobierz
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt czasowy (dla cudzoziemców)     przejdź pobierz
Zamelduj się na pobyt stały (dla cudzoziemców)     przejdź pobierz
Wymelduj się z pobytu czasowego     przejdź pobierz
Wymelduj się z pobytu stałego     przejdź pobierz
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny     przejdź  
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców pobierz pobierz przejdź pobierz
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego     przejdź  
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.     przejdź  
Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania     przejdź  
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców     przejdź  
Udostępnienie rejestru wyborców     przejdź  
Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.     przejdź  
Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców     przejdź  
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego pobierz pobierz    
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego pobierz pobierz    
Założenie i obsługa działalności gospodarczej     przejdź  
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika   pobierz   pobierz

 

Wydział Finansowy

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Wniosek na ePUAP 
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej     przejdź

 

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa wniosku lub formularza Plik .doc/.odt Plik .pdf Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Wniosek o wydanie aktu stanu cywilinego pobierz pobierz pobierz

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2011-05-18 11:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Maciej Janas
(2020-05-11 09:05:53)
 
 
ilość odwiedzin: 6596070

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X