Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/2/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-06)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-08-06 13:08:41)
Ostatnio zmodyfikował: