Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/3/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-08-13)
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego: "Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Kowary na lata 2021-2036".

Autor dokumentu: Adam Czajkowski
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-08-16 08:39:17)
Ostatnio zmodyfikował: