Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/7/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-10-20)
Obwieszczenie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w obwieszczeniu nr OBW/6/2021 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji o polowaniach zbiorowych planowanych do przeprowadzenia przez Koło Łowieckie ,,TUR" w obwodzie łowieckim nr 288 w sezonie 2021/2022

Autor dokumentu: Anna Włodarska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-10-21 09:00:05)
Ostatnio zmodyfikował: