Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/11/2021
Obowiązujący
Z dnia
(2021-12-20)
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie obiektu mostowego pomiędzy ulicą Ogrodową a Placem Franciszkańskim

Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2021-12-20 11:58:42)
Ostatnio zmodyfikował: