Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/3/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-03-02)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-03-02 11:21:07)
Ostatnio zmodyfikował: