Prezentacja dokumentu:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
OBW/6/2022
Obowiązujący
Z dnia
(2022-04-01)
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Modernizacji układu stabilizacji osadów ściekowych wraz z instalacją do wytwarzania granulatu (polepszacz glebowy) na terenie oczyszczalni ścieków w Kowarach
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Magdalena Kwiatkowska
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2022-04-01 10:51:43)
Ostatnio zmodyfikował: