☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz Miasta/Naczelnik Wydziału

Imię i nazwisko: Dorota Czyżak
Telefon: (75) 64 56 116
E-mail: dorota.czyzak
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 7

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Zapewnienie sprawnego kierowania i nadzoru nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Urzędu.
 3. Opracowywanie zakresów czynności dla naczelników wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 4. Opracowywanie aktów normujących organizację pracy Urzędu i czynności wynikające z prawa pracy, współpraca w tym zakresie z Naczelnikami.
 5. Współpraca w zakresie planowania i realizacji funduszu wynagrodzeń oraz środków przeznaczonych na szkolenia pracowników Urzędu.
 6. Nadzór nad prawidłową obsługą interesantów Urzędu.
 7. Nadzór i kontrola przestrzegania porządku, dyscypliny pracy i zasad pracy.
 8. Nadzór nad realizacją w zakresie petycji, interpelacji, wniosków.
 9. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Urzędu przepisów kpa, kp, ustawy o pracownikach samorządowych.
 10. Nadzorowanie terminowości i jakości załatwiania spraw obywateli, a szczególnie złożonych skarg.
 11. Występowanie z wnioskami do Burmistrza w sprawie dokonania zmian personalnych, zmian wynagradzania pracowników (awanse, podwyżki, nagrody) oraz stosowania kar porządkowych.
 12. Uczestniczenie w rekrutacji nowych pracowników.
 13. Wykonywanie obowiązków w granicach przydzielonych pełnomocnictw i upoważnień Burmistrza.
 14. Koordynowanie przeprowadzenia oceny dyrektorów jednostek organizacyjnych.
 15. Nadzorowanie bieżącej pracy Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz Wydziału Spraw Społecznych.
 16. Współpraca z audytorem.
 17. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
 18. Sekretarz Miasta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Zemła Jacek
(2019-07-01 14:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Janas Maciej
(2021-02-05 11:08:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 78018