Stanowisko ds. infrastruktury technicznej

Imię i nazwisko: Andrzej Siek
Telefon: 75 64 39 225
E-mail: andrzej.siek
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 5-6, parter

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu kołowego, konserwacji nawierzchni ulic, znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 2. Prowadzenie ewidencji dróg, mostów i przepustów.
 3. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich.
 4. Zapewnienie prawidłowego utrzymania dróg, parkingów, placów na terenie miasta w okresie letnim i zimowym.
 5. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem urządzeń obcych i zajmowania pasa drogowego, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 6. Opiniowanie możliwości wykorzystania dróg gminnych w sposób szczególny.
 7. Koordynowanie i nadzorowanie prac wykonywanych w obszarze pasa drogowego.
 8. Współdziałanie w sprawach z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.
 9. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu czynności służbowych.
 10. Współpraca w zakresie planowania oświetlenia miejsc publicznych, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich.
 11. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną w sprawach bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-01-30 11:03:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-22 13:29:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki