Status prawny

Miejska Biblioteka Publiczna w Kowarach jako samorządowa instytucja kultury działa od 29 września 1991 r. na podstawie uchwały Nr XI/67/99 Rady Miejskiej Kowary z dnia 29 września 1991 r

Biblioteka jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kowary, posiada osobowość prawną, funkcjonuje w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. nr 85 , poz. 539 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13 z dnia 10 lutego 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. nr 155 z dnia 19 grudnia 1998 r., poz. 1014 z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz. U. nr 114, poz. 493 z późniejszymi zmianami),

- Wpis do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Kowarach pod nr 2

- Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowarach

Wytworzył:
Udostępnił:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-25 09:11:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2020-03-31 08:40:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki