Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
numer: 0050.82.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-05-31)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-05-31)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie Burmistrza nr 0050.82.2021 PDF Zarządzenie Burmistrza nr 0050.82.2021 PDF nr. 0050.82.2021/ZAL1
(355 KB)