Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, na oddanie w dzierżawę 2 (dwóch) miejsc parkingowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary, położonych przy ul. Generała Józefa Bema w Kowarach
numer: 0050.196.2021
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-12-27)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-12-27)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarz. 0050.196.2021 PDF Zarz. 0050.196.2021 PDF nr. 0050.196.2021/ZAL1
(529 KB)