Dokumenty zaimportowane:

Dokument 0050.12.2022, z dnia (2022-01-28): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.54.2022, z dnia (2022-04-01): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.63.2022, z dnia (2022-04-25): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.74.2022, z dnia (2022-05-17): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.112.2022, z dnia (2022-07-27): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.133.2022, z dnia (2022-08-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany zarządzenia 0050.114.2022
Dokument 0050.134.2022, z dnia (2022-08-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.135.2022, z dnia (2022-08-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.161.2022, z dnia (2022-09-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.188.2022, z dnia (2022-11-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary n 2022 rok
Dokument 0050.204.2022, z dnia (2022-12-21): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.206.2022, z dnia (2022-12-28): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok
Dokument 0050.207.2022, z dnia (2022-12-28): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.209.2022, z dnia (2022-12-29): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.210.2022, z dnia (2022-12-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2022 rok