Dokumenty zaimportowane:

Dokument 0050.22.2023, z dnia (2023-02-08): Zarządzenie w sprawie: planów finansowych na 2023 rok
Dokument 0050.26.2023, z dnia (2023-02-17): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 rok
Dokument 0050.27.2023, z dnia (2023-02-17): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.31.2023, z dnia (2023-03-02): Zarządzenie w sprawie: zmiany planówfinansowych
Dokument 0050.82.2023, z dnia (2023-06-19): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 rok
Dokument 0050.102.2023, z dnia (2023-06-30): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.121.2023, z dnia (2023-07-27): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 rok
Dokument 0050.131.2023, z dnia (2023-08-07): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 rok
Dokument 0050.135.2023, z dnia (2023-08-14): Zarządzenie w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Dokument 0050.169.2023, z dnia (2023-10-13): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2023 rok
Dokument 0050.191.2023, z dnia (2023-11-15): Zarządzenie w sprawie: projektu wpf
Dokument 0050.225.2023, z dnia (2023-12-29): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu
Dokument 0050.226.2023, z dnia (2023-12-29): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych
Dokument 0050.227.2023, z dnia (2023-12-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany budżetu Miasta Kowary na 2024 rok
Dokument 0050.228.2023, z dnia (2023-12-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych