Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju Gminy Miejskiej Kowary

 

Uchwała Nr XL/273/02
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 27 czerwca 2002 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia strategii rozwoju Gminy Miejskiej Kowary.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się strategię rozwoju Gminy Miejskiej Kowary, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Kowary

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 14:24:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Staniec Agnieszka
(2006-10-19 14:24:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki