Informacja Turystyczna

Imię i nazwisko: Andrzej Weinke
Telefon: (75) 64 56 111
E-mail: andrzej.weinke
Lokalizacja: budynek A, pokój nr 15 I piętro

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie polityki informacyjnej Miasta i Urzędu Miejskiego we współpracy z burmistrzem, naczelnikami wydziałów oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta.
 2. Inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych Miasta Kowary.
 3. Inicjowanie i koordynacja działań z zakresu turystyki na terenie Miasta Kowary.
 4. Koordynacja działań urzędu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie wykazu organizacji.
 5. Współpraca przy opracowaniu lokalnych dokumentów programowych, planistycznych w zakresie promocji i turystki.
 6. Planowanie i realizacja kampanii marketingowych i akcji promocyjnych miasta.
 7. Wprowadzanie informacji, grafiki i zdjęć na stroną internetową miasta.
 8. Wprowadzanie informacji, grafiki i zdjęć na portale społecznościowe miasta.
 9. Aplikowanie, prowadzenie i rozliczanie udziału gminy w programach sportowych.
 10. Obsługa ruchu turystycznego w Kowarach, prowadzenie informacji turystycznej.
 11. Organizacja kontaktów i wymiany z miastami partnerskimi Kowar.
 12. Współpraca w zakresie organizacji imprez miejskich.
 13. Udział w planowaniu, realizacji i koordynacji działań promocyjnych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
 14. Prowadzenie ewidencji obiektów innych niż hotelarskie, w których prowadzone są usługi hotelarskie.
 15. Obsługa zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
 16. Obsługa wniosków o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej.
 17. Systematyczne przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych z zakresu swojego stanowiska, odpowiedzialność za treść i aktualność informacji.
 18. Współpraca przy realizacji zadań leżących w zakresie działalności wydziału.
 19. Wykonywanie innych związanych z pracą poleceń przełożonego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-25 11:13:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2024-01-11 15:47:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki