Stanowisko ds. funduszy pomocowych i rozwoju

Imię i nazwisko: Anna Hordyniak-Mielcarek
Telefon: 75 64 39 229
E-mail: anna.hordyniak
Lokalizacja: Budynek B, drugie piętro pok. 25

Zakres obowiązków:

1. Pozyskiwanie informacji o możliwych do uzyskania środkach finansowych z funduszy unijnych i krajowych w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz z dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
2. Przygotowywanie i występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej w sprawie akceptacji propozycji projektowych ze wsparciem ze środków pomocowych z Unii Europejskiej i innych źródeł.
3. Wnioskowanie o środki zewnętrzne dla UM w zakresie działań związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
4. Współpraca z organizacjami lokalnymi w zakresie inicjowania i opracowywania wspólnych projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych w zakresie działań o charakterze turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
5. Bieżąca sprawozdawczość, rozliczanie i pomoc przy realizacji projektów związanych z rozwojem turystycznym, infrastrukturalnym oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym Miasta Kowary.
6. Inicjowanie działań naprawczych w okresie obowiązkowej trwałości realizowanych projektów.
7. Sprawozdawczość realizowanych projektów w okresie ich obowiązkowej trwałości.
8. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania programów rozwoju miasta i wieloletnich planów rozwoju lokalnego.
9. Współpraca z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania budżetu i wieloletniego planu finansowego Gminy Miejskiej Kowary.
10. Systematyczne  przekazywanie do zespołu redakcyjnego BIP informacji publicznych z zakresu swojego stanowiska oraz odpowiedzialność za treść przekazywanych informacji.
11. Systematyczne wykonywanie przeglądów informacji zamieszczonych w BIP, czuwanie nad ich aktualnością.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-02-25 11:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Zemła Jacek
(2021-05-12 12:22:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki