☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 06.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Imię i nazwisko: Dorota Mroczkowska
Telefon: (75) 64 39 228
E-mail: dorota.mroczkowska

Zakres obowiązków:

1. Prowadzi sprawy sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym:
• analiza wniosków o kupno lokali pod względem kompletności i zasadności,
• zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz inwentaryzacji budynków i lokali,
• występowanie z wnioskiem o wydanie opinii do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych i lokalowych wpisanych do rejestru zabytków,
• występowanie z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze o wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
• występowanie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości,
• prowadzenie rejestru sprzedaży nieruchomości gminnych,
• przygotowywanie zarządzeń Burmistrza Miasta Kowary o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia,
• przygotowywanie zarządzeń Burmistrza Miasta Kowary o ogłoszeniu przetargów na zbycie nieruchomości,
• przygotowywanie dokumentów związanych z organizowaniem sprzedaży nieruchomości zabudowanych,niezabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do spisania aktów notarialnych,
• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu obrotu nieruchomościami,
• przygotowywanie zaświadczeń dotyczących zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokali mieszkalnych
• przygotowywanie zaświadczeń w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami kraju,
• aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
• naliczanie opłat adiacenckich.
2. Wykonywanie zadań i czynności wynikających ze statutu gminy, regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy.
3. Wykonywanie innych służbowych poleceń przełożonego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2008-04-03 10:24:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2023-06-05 08:50:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 955310