Dokumenty zaimportowane:

Dokument 129/2009, z dnia (2009-12-30): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok
Dokument 125/2009, z dnia (2009-12-14): Zarządzenie w sprawie: powołania zespołu powypadkowego
Dokument 120/2009, z dnia (2009-11-26): Zarządzenie w sprawie: zmian w regulaminie organizacyjnym
Dokument 114/2009, z dnia (2009-11-16): Zarządzenie w sprawie: budżetu Miasta Kowary na 2010 rok.
Dokument 97/2009, z dnia (2009-09-30): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
Dokument 92/2009, z dnia (2009-09-09): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
Dokument 71/2009, z dnia (2009-06-30): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009 rok
Dokument 65/2009, z dnia (2009-06-05): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Dokument 45/2009, z dnia (2009-05-11): Zarządzenie w sprawie: ustanowienia słuzebności
Dokument 42/2009, z dnia (2009-04-29): Zarządzenie w sprawie: budowa boisk sportowych ORLIK 2012
Dokument 29/2009, z dnia (2009-03-31): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2009 rok.