KONKURSY MOK

MIEJSKI  OŚRODEK  KULTURY W KOWARACH

58-530  Kowary, ul. Szkolna 2  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,   

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na realizację zadania p.n.:  

Prowadzenie zajęć muzycznych w ramach projektu –  

ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI II 

część 1 – Nauka lub podnoszenie umiejętności gry na akordeonie

 

część 2 – Nauka lub podnoszenie umiejętności gry na gitarze

część 3 -  Zajęcia akompaniamentu na instrumencie klawiszowym

część 4 -  Zajęcia wokalne

część 5 -  zajęcia próby wokalno – instrumentalne (próby zespołu)

będacych elementem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna 

pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie

 

http://www.mok.kowary.pl/ogloszenia/

================================================================================================

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KOWARACH

58-530 Kowary, ul. Szkolna 2

OGŁASZA POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na realizację zadania p.n.:

Obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI II

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna

 

Przedmiotem zamówienia jest obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI II w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez 2 osoby. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części wskazane poniżej :

- część A - Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji,

- część B - Stanowisko : Księgowa-y projektodawcy. 

Pełna treść zamówienia zamieszczona jest na stronie www.mok.kowary.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

OTWARTY NABÓR NA PARTNERA PROJEKTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w celu wspólnej realizacji  projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego 

 Pliki:

ogłoszenie o konkursie str 1
 ogłoszenie o konkursie str 2 

 

rozstrzygnięcie konkursu

____________________________________________________________________________

 


Numer ogłoszenia: 330114 - 2009

Nazwa zamówienia: Obsługa projektu ZWYKŁE SZANSE DLA NIEZWYKŁYCH LUDZI

Pliki:

330114-2009_ogloszenie.pdf

330114-2009_siwz.pdf

Aktualizacja 01-10-2009:

330114-2009_rozstrzygniecie.pdf

Aktualizacja 12-10.2009:

330114-2009_udzielenie_zamowienia.pdf

Wytworzył:
EWA KUBARKO-LEWANDOWSKA
(2011-05-18)
Udostępnił:
Radomski Krzysztof
(2009-09-24 07:47:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Kubarko-Lewandowska Ewa
(2011-12-23 23:30:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki