Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników.Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegająca na przebudowie ulicy Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych.
numer: ZP/11/2021
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: (2021-11-15)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2021-11-15)
ważny do:

treść:

Pobierz - Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników.Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach  polegająca na przebudowie ulicy Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych. Przedmiot zamówienia: Poprawa jakości świadczenia i rozwój usług turystycznych w gminie Kowary poprzez przebudowę parkingów, drogi i chodników.Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiellońskiej w Kowarach polegająca na przebudowie ulicy Jagiellońskiej wraz z ciągami pieszymi oraz budowie miejsc postojowych.
(69 KB)


Udostępnił:
Zemła Jacek
(2021-05-26 12:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Dmochowski Mariusz
(2021-11-15 15:04:40)


załączniki:
Pobierz dokument - SWZ SWZ nr. ZP/11/2021/ZAL1
(419 KB)
Pobierz dokument - projekt umowy załącznik nr 7 projekt umowy załącznik nr 7 nr. ZP/11/2021/ZAL2
(137 KB)
Pobierz dokument - załączniki w formie edytowalnej załączniki w formie edytowalnej nr. ZP/11/2021/ZAL3
(106 KB)
Pobierz dokument - przedmiar robót w formie edytowalnej przedmiar robót w formie edytowalnej nr. ZP/11/2021/ZAL4
(48 KB)
Pobierz dokument - przedmiar  robót w pdf przedmiar robót w pdf nr. ZP/11/2021/ZAL5
(83 KB)
Pobierz dokument - opis przedmiary robót opis przedmiary robót nr. ZP/11/2021/ZAL6
(159 KB)
Pobierz dokument - projekt budowlany projekt budowlany nr. ZP/11/2021/ZAL7
(315 KB)
Pobierz dokument - przekroje przekroje nr. ZP/11/2021/ZAL8
(608 KB)
Pobierz dokument - przekrój schodów przekrój schodów nr. ZP/11/2021/ZAL9
(651 KB)
Pobierz dokument - przekrój pochylnia przekrój pochylnia nr. ZP/11/2021/ZAL10
(419 KB)
Pobierz dokument - projekt wykonawczy projekt wykonawczy nr. ZP/11/2021/ZAL11
(262 KB)
Pobierz dokument - projekt zagospodarowania terenu projekt zagospodarowania terenu nr. ZP/11/2021/ZAL12
(2 MB)
Pobierz dokument - projekt wykonawczy zagospodarowani terenu projekt wykonawczy zagospodarowani terenu nr. ZP/11/2021/ZAL13
(2 MB)
Pobierz dokument - specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr. ZP/11/2021/ZAL14
(1 MB)
Pobierz dokument - Decyzja Konserwatora zabytków Decyzja Konserwatora zabytków nr. ZP/11/2021/ZAL15
(1 MB)
Pobierz dokument - projekt  drzew i krzewów do wycinki projekt drzew i krzewów do wycinki nr. ZP/11/2021/ZAL16
(1 MB)
Pobierz dokument - zestawienie drzew i krzewów do wycinki zestawienie drzew i krzewów do wycinki nr. ZP/11/2021/ZAL17
(48 KB)
Pobierz dokument - Informacja o maksymalnej  kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Informacja o maksymalnej kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia nr. ZP/11/2021/ZAL18
(239 KB)
Pobierz dokument - informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert nr. ZP/11/2021/ZAL19
(392 KB)
Pobierz dokument - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/11/2021/ZAL20
(422 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o wyniku postepowania ogłoszenie o wyniku postepowania nr. ZP/11/2021/ZAL21
(47 KB)
Pobierz dokument - ogłoszenie o zmianie umowy ogłoszenie o zmianie umowy nr. ZP/11/2021/ZAL22
(43 KB)