☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Wtorek 03.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prezentacja dokumentu:


nazwa: Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia " Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach"
numer: ZP/7/2013
opis:
autor: Paulina Gierałt
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Paulina Gierałt
status: Obowiązujący
z dnia: 2013-06-06
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
2014-02-24
ważny do:

treść:

plik pdf Przedmiot zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia " Centrum Wczesnej Profilaktyki Zdrowotnej w Kowarach"
(83.26 KB)


Udostępnił:
Maciej Janas
(2013-03-22 12:24:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Radomski
(2014-02-24 16:02:29)


załączniki:
plik pdf opis techniczny architektura- załącznik nr 10 nr. ZP/7/2013/ZAL1
(76.17 KB)
plik pdf opis techniczny konstrukcja - załącznik nr 11 nr. ZP/7/2013/ZAL2
(52.38 KB)
plik pdf projekt wykonawczy rys A1 - elewacja południowo zachodnia - załącznik nr 12 nr. ZP/7/2013/ZAL3
(377.84 KB)
plik pdf rys A2 elewacja południowo wschodnia- załącznik nr 13 nr. ZP/7/2013/ZAL4
(288.35 KB)
plik pdf rys 3 elewacja północno wschodnia- załącznik nr 14 nr. ZP/7/2013/ZAL5
(172.23 KB)
plik pdf rys A4 elewacja północno zachodnia - załącznik nr 15 nr. ZP/7/2013/ZAL6
(284.42 KB)
plik pdf rys A5 rzut piwnic -załącznik nr 16 nr. ZP/7/2013/ZAL7
(663.3 KB)
plik pdf rys A5a rzut piwnic fragment- załącznik nr 17 nr. ZP/7/2013/ZAL8
(519.38 KB)
plik pdf rys A6 rzut parteru - załącznik nr 18 nr. ZP/7/2013/ZAL9
(563.17 KB)
plik pdf rys A6a rzut parteru fragment- załącznik nr 19 nr. ZP/7/2013/ZAL10
(540.19 KB)
plik pdf rys A7 rzut piętra - załącznik nr 20 nr. ZP/7/2013/ZAL11
(490.43 KB)
plik doc rys A7a rzut pietra fragment- załącznik nr 21 nr. ZP/7/2013/ZAL12
(536 KB)
plik pdf rys A8 rzut poddasza- załącznik nr 22 nr. ZP/7/2013/ZAL13
(305.31 KB)
plik pdf rys A9 rzut dachu- załącznik nr 23 nr. ZP/7/2013/ZAL14
(155.83 KB)
plik pdf rys A10 przekrój- załącznik nr 24 nr. ZP/7/2013/ZAL15
(920.26 KB)
plik pdf rys A10a przekrój fragment- załącznik nr 25 nr. ZP/7/2013/ZAL16
(979.56 KB)
plik pdf rys A11 zestawienie drzwi- załącznik nr 26 nr. ZP/7/2013/ZAL17
(235.2 KB)
plik pdf rys A12 zestawienie stolarki okiennej- załącznik nr 27 nr. ZP/7/2013/ZAL18
(423.11 KB)
plik pdf konstrukcja K-1 podciąg stalowy w ścianach piwnic- załącznik nr 28 nr. ZP/7/2013/ZAL19
(114.45 KB)
plik pdf rys K-2 przekrój 1-1 belki oparte na słupie do rys K-1- załacznik nr 29 nr. ZP/7/2013/ZAL20
(104.17 KB)
plik pdf rys K-3 rozmiestrzewnie nadprozy i stropów WPS nad parterem- załącznik nr 30 nr. ZP/7/2013/ZAL21
(142.05 KB)
plik pdf rys K-4 rozmiestrzeniem nadprozy i stropów nad pietrem - załącznik nr 31 nr. ZP/7/2013/ZAL22
(130.56 KB)
plik pdf rys K-5 schody, podesty i belka na kl. schodowej- załącznik nr 32 nr. ZP/7/2013/ZAL23
(676.99 KB)
plik pdf rys K-6 stropodach płyta i wieniec- załącznik nr 33 nr. ZP/7/2013/ZAL24
(130.73 KB)
plik pdf rys K-7 zbrojenie ław fundamentowych załącznik nr 34 nr. ZP/7/2013/ZAL25
(141.61 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna wyk i odbioru robót - roboty budowlane 1. wymagania ogólne - załącznik nr 35 nr. ZP/7/2013/ZAL26
(174.4 KB)
plik pdf ST 1.01 wytyczenie obiektu - załącznik nr 36 nr. ZP/7/2013/ZAL27
(51.18 KB)
plik pdf ST 1.02 zdjęcie humusu- załącznik nr 37 nr. ZP/7/2013/ZAL28
(35.03 KB)
plik pdf ST 1.03 roboty ziemne - załącznik nr 38 nr. ZP/7/2013/ZAL29
(35.56 KB)
plik pdf ST 2.04 roboty betonowe i żelbetowe - załącznik nr 39 nr. ZP/7/2013/ZAL30
(66.26 KB)
plik pdf ST 2.05 roboty zbrojarskie - załącznik nr 40 nr. ZP/7/2013/ZAL31
(50.6 KB)
plik pdf ST 2.06 montaz sufitów z płyt G-K - załącznik nr 41 nr. ZP/7/2013/ZAL32
(36.59 KB)
plik pdf ST 2.07 obr blacharskie - załącznik nr 42 nr. ZP/7/2013/ZAL33
(48.89 KB)
plik pdf St 2.08 roboty murowe - załącznik nr 43 nr. ZP/7/2013/ZAL34
(36.54 KB)
plik pdf ST 3.12 tynki renowacyjne - załącznik nr 44 nr. ZP/7/2013/ZAL35
(53.76 KB)
plik pdf ST 3.13 roboty malarskie - załącznik nr 45 nr. ZP/7/2013/ZAL36
(35.77 KB)
plik pdf ST 3.14 posadzki- załącznik nr 46 nr. ZP/7/2013/ZAL37
(37.74 KB)
plik pdf ST 3.15 stolarka - załącznik nr 47 nr. ZP/7/2013/ZAL38
(41.3 KB)
plik pdf przedmiar robót budowlanych - załącznik nr 48 nr. ZP/7/2013/ZAL39
(278.56 KB)
plik pdf projekt robót elektrycznych wraz z opisem - załącznik nr 49 nr. ZP/7/2013/ZAL40
(7.04 MB)
plik pdf specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych - załącznik nr 50 nr. ZP/7/2013/ZAL41
(164.79 KB)
plik pdf przedmiar robót elektyrcznych - załącznik nr 51 nr. ZP/7/2013/ZAL42
(2.53 MB)
plik pdf projekt instalacji sanitarnej - opis - załącznik nr 52 nr. ZP/7/2013/ZAL43
(101.85 KB)
plik pdf CO-75 rys nr 7S rzut piwnic - załącznik nr 53 nr. ZP/7/2013/ZAL44
(440.5 KB)
plik pdf CO 85 rys 8S rzut parteru - załącznik nr 54 nr. ZP/7/2013/ZAL45
(517.42 KB)
plik pdf CO 95 rys 9S rzut piętra - załącznik nr 55 nr. ZP/7/2013/ZAL46
(478.49 KB)
plik pdf CO 105 rys 10S instal co rozwinięcie - załącznik nr 56 nr. ZP/7/2013/ZAL47
(399.24 KB)
plik pdf CO 115 rys 11S schemat technologiczny kotłowni- załącznik nr 57 nr. ZP/7/2013/ZAL48
(161.47 KB)
plik pdf KAN 55 rys 5 S inst kan rozwinięcie - załącznik nr 58 nr. ZP/7/2013/ZAL49
(215.46 KB)
plik pdf WOD 65 rys 6S inst wod kan aksonometria - załącznik nr 59 nr. ZP/7/2013/ZAL50
(168.15 KB)
plik pdf WOD KAN 15 rys 1S rzut piwnic - załącznik nr 60 nr. ZP/7/2013/ZAL51
(798.62 KB)
plik pdf WOD KAN 25 -2S rzut parteru- załącznik nr 61 nr. ZP/7/2013/ZAL52
(669.46 KB)
plik pdf WOD KAN 35 3S rzut pietra - załącznik 62 nr. ZP/7/2013/ZAL53
(651.6 KB)
plik pdf WOD KAN 45 4S rzut dachu - załącznik nr 63 nr. ZP/7/2013/ZAL54
(369.19 KB)
plik pdf WOD KAN 125 12 S przyłacza- załącznik nr 64 nr. ZP/7/2013/ZAL55
(1.26 MB)
plik pdf WOD KAN 13S profile - załącznik nr 65 nr. ZP/7/2013/ZAL56
(131.31 KB)
plik pdf przedmiar robót sanitarnych - załącznik nr 66 nr. ZP/7/2013/ZAL57
(153.68 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 67 od str 1-27 nr. ZP/7/2013/ZAL58
(7.72 MB)
plik pdf zagospodarowanie terenu - załącznik nr 68 nr. ZP/7/2013/ZAL59
(1.9 MB)
plik pdf przedmiar robót zagospodarowania terenu - załącznik nr 69 nr. ZP/7/2013/ZAL60
(62.26 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna (ST 2.09) podbudowy- załacznik nr 70 nr. ZP/7/2013/ZAL61
(44.08 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna ST 2.10 nawierzchnia zwirowa - załącznik nr 71 nr. ZP/7/2013/ZAL62
(32.22 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna ST 2.11 nawierzchnia z kostki - załącznik nr 72 nr. ZP/7/2013/ZAL63
(58.98 KB)
plik pdf parametry równważności znaków towarów lub pochodzenia - załącznik nr 73 nr. ZP/7/2013/ZAL64
(185.06 KB)
plik pdf Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia nr. ZP/7/2013/ZAL65
(401.63 KB)
plik pdf specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 67 od str.28-52 nr. ZP/7/2013/ZAL66
(7.14 MB)
plik pdf pytania i odpowiedzi nr. ZP/7/2013/ZAL67
(253.93 KB)
plik pdf zawiadomienie o zmiania treści SIWZ nr. ZP/7/2013/ZAL68
(258.18 KB)
plik pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. ZP/7/2013/ZAL69
(59.81 KB)
plik pdf zawiadomienie o zmianie treści SIWZ nr 2 nr. ZP/7/2013/ZAL70
(257.43 KB)
plik pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 nr. ZP/7/2013/ZAL71
(59.65 KB)
plik pdf pytania i odpowiedzi nr. ZP/7/2013/ZAL72
(1.6 MB)
plik pdf zawiadomienie o zmianie treści do SIWZ nr 3 nr. ZP/7/2013/ZAL73
(310.19 KB)
plik pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr. ZP/7/2013/ZAL74
(38.02 KB)
plik pdf pytania i odpowiedzi nr 3 nr. ZP/7/2013/ZAL75
(341.59 KB)
plik pdf zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr. ZP/7/2013/ZAL76
(271.1 KB)
plik pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr. ZP/7/2013/ZAL77
(47.32 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 7763232

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X