Dokumenty zaimportowane:

Dokument 148/2011, z dnia (2011-12-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Dokument 147/2011, z dnia (2011-12-22): Zarządzenie w sprawie: zminay uchwały budżetowej na 2011 rok
Dokument 131/2011, z dnia (2011-10-31): Zarządzenie w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Dokument 122/2011, z dnia (2011-10-21): Zarządzenie w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 103/2005
Dokument 105/2011, z dnia (2011-09-05): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2011rok
Dokument 104/2011, z dnia (2011-09-05): Zarządzenie w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Dokument 83/2011, z dnia (2011-07-20): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2011 rok
Dokument 77/2011, z dnia (2011-06-30): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie
Dokument 74/2011, z dnia (2011-06-21): Zarządzenie w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego
Dokument 71/2011, z dnia (2011-06-10): Zarządzenie w sprawie: rozszerzenia rzeczowego wykazu akt
Dokument 70/2011, z dnia (2011-06-09): Zarządzenie w sprawie: powołania zespołu powypadkowego
Dokument 64/2011, z dnia (2011-05-31): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie
Dokument 55/2011, z dnia (2011-05-13): Zarządzenie w sprawie: zmiany w budżecie
Dokument 54/2011, z dnia (2011-05-11): Zarządzenie w sprawie: umorzenia zaległości
Dokument 52/2011, z dnia (2011-04-29): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie
Dokument 27/2011, z dnia (2011-03-11): Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Miasta na 2011 rok
Dokument 8/2011, z dnia (2011-01-17): Zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej
Dokument 3/2011, z dnia (2011-01-05): Zarządzenie w sprawie: przekazania sprzętu komputerowego
Dokument 2/2011, z dnia (2011-01-05): Zarządzenie w sprawie: przekazania sprzętu komputerowego