☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary
Herb Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kowary

Sobota 23.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Stanowisko ds. księgowości i ewidencji zasobów gminy

Imię i nazwisko:  Marzena Ludwisiak
Telefon: (75) 64 39 223
E-mail: marzena.ludwisiak

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w zakresie rozliczeń podatku VAT (faktury, deklaracje).
 2. Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży podatku VAT.
 3. Sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz dokonywanie rozliczeń tego podatku z Urzędem Skarbowym.
 4. Współpraca z firmą doradczą - podejmowanie działań mających na celu optymalizację podatku VAT.
 5. Obsługa rachunków bankowych Gminy Kowary.
 6. Sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań Urzędu Miejskiego na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych.
 7. Sporządzanie przelewów środków na wydatki dla poszczególnych jednostek oraz na rachunki lokat.
 8. Dokonywanie zwrotu mylnie wpłaconych kwot.
 9. Prowadzenie analitycznej ewidencji wartościowej w zakresie środków trwałych (za wyjątkiem ewidencji gruntów itp.).
 10. Prowadzenie analitycznej ewidencji wartościowej w zakresie wartości niematerialnych i prawnych.
 11. Dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 12. Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie środków trwałych.
 13. Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu i pracowników robót publicznych oraz dokonywanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło w tym:
  • pełnienie funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (potrącenie i rozliczenie z Urzędem Skarbowym) oraz dokonywanie rozliczeń rocznych,
  • naliczanie i terminowe odprowadzanie składek ZUS,
  • ustalenia dla każdego ubezpieczonego obowiązku ubezpieczenia społecznego w rozbiciu na składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe w rozbiciu na części finansowane ze środków ubezpieczonego i pracodawcy,
  • niedopuszczenie do przekroczenia kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • sporządzanie raportów imiennych dla każdego ubezpieczonego,
  • ustalanie i obliczanie zasiłków chorobowych oraz rozliczanie ich ze składką ZUS.
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków oraz sporządzanie zaświadczeń ZUS-Rp-7.
 14. Sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac.
 15. Sporządzanie list wypłat ryczałtów samochodowych dla pracowników.
 16. Sporządzanie list płac z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, deklaracji PIT-R.
 17. Sporządzanie miesięcznych deklaracji, informacji do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 18. Współpraca z firmą brokerską w zakresie ubezpieczenia majątku Gminy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2014-02-11 10:26:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Radomski
(2016-01-12 10:51:57)
 
 
ilość odwiedzin: 5076981

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X