Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Kowary
numer: 151/2014
opis:
autor: Agata Młodawska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Krzysztof Radomski
status: Obowiązujący
z dnia: (2014-12-29)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2015-01-05)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - zarzadzenie w formacie pdf zarzadzenie w formacie pdf nr. 151/2014/ZAL1
(918 KB)