☰ Menu Prawe Menu ☰
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach
Grafika zawierająca herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowarach

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oświadczenia majątkowe Radnych kadencji 2014-2018

Aktualne wzory oświadczeń

Wzór_oświadczenia_radni.pdf

Wzór_oświadczenia_radni.rtf (edytowalny)

 

Oświadczenia majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
 
Paweł Ciszewski treść
Beata Espenschied treść
Krzysztof Gorczyca treść
Sławomir Jakóbowski treść
Anna Klepacz treść
Krystyna Konieczna treść
Mariusz Kubiak treść
Andrzej Machnica treść
Ewa Pędziwiatr treść
Kamila Pędziwiatr treść
Paweł Pituch treść
Henryk Płoński treść
Stanisław Schmidt treść
Zofia Ujma treść
Artur Wrona treść

 

 Oświadczenia majątkowe składane co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

 
Oświadczenie majątkowe za 2014 za 2015 za 2016 za 2017 na 2
miesiące
przed upływem kadencji
Paweł Ciszewski treść/korekta treść/korekta  treść / koretka  treść  treść
Beata Espenschied treść/korekta treść          treść  treść  treść
Krzysztof Gorczyca treść treść          treść  treść  treść
Sławomir Jakóbowski treść treść         treść  treść  treść
Anna Klepacz treść treść         treść  treść  treść
Krystyna Konieczna treść/korekta treść          treść  treść  treść
Mariusz Kubiak treść treść          treść  treść  treść
Andrzej Machnica treść treść          treść  treść  treść
Ewa Pędziwiatr treść/korekta treść          treść  treść  treść
Kamila Pędziwiatr treść treść  treść / korekta  treść  treść
Paweł Pituch treść/korekta treść          treść / korekta  treść  treść
Henryk Płoński treść/korekta treść/korekta  treść  treść  treść
Stanisław Schmidt treść/korekta treść          treść  treść  treść
Zofia Ujma treść treść          treść  treść  treść
Artur Wrona treść/korekta treść          treść / korekta  treść  treść

 

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Podstawa prawna - art. 24h i następne ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.  Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego:

     -      radni,

     -      wójt (burmistrz),

     -      zastępcy wójtów (zastępcy burmistrzów),

     -      sekretarz gminy,

     -      skarbnik gminy,

     -      kierownicy jednostek organizacyjnych gmin,

     -      osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną,

     -      osoby wydające decyzje w imieniu burmistrza.

 

Terminy składania oświadczeń majątkowych:

Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni wg stanu na dzień objęcia stanowiska od dnia:

     -      złożenia ślubowania (radny, burmistrz),

     -      powołania na stanowisko,

     -      zatrudnienia.

Kolejne oświadczenie składane jest do 30 kwietnia następnego roku wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT z załącznikami).

 

Ostatnie oświadczenie składane jest wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia:

     -     na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz),

     -     w dniu odwołania ze stanowiska,

     -     w dniu rozwiązania umowy o pracę.

 

Ogólne zasady wypełniania oświadczeń majątkowych:

  1. oświadczenie majątkowe należy wypełnić starannie, rzetelnie i zupełnie wypełniając każdą z rubryk,

  2. należy wskazać posiadany majątek w kraju i za granicą,

  3. jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać „nie dotyczy”,

  4. należy określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

 
W związku z nowelizacją Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1298), od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje nowy wzór oświadczenia majątkowego.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Radomski
(2015-01-19 13:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Jacek Zemła
(2018-10-15 15:36:54)
 
 
liczba odwiedzin: 7244604

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X