Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Władze i organizacja', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:14:15 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kierownictwo Urzędu', 'document_class' => '', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:13:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Kierownictwo Urzędu', 'document_class' => 'html', 'id_document' => '0', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-06-23 08:13:19 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 08:12:56 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:56 MODYFIKACJA
Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kowary element menu 2006-06-23 08:12:51 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:51 MODYFIKACJA
Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Kowary element menu 2006-06-23 08:12:48 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:47 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 08:12:44 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:44 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 08:12:41 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:41 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-06-23 08:12:36 MODYFIKACJA
(stare) Zakres kompetencji Wydziałów element menu 2006-06-23 08:12:36 MODYFIKACJA