Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 36/2 (obręb 0005), położonej przy ul. Głównej w Kowarach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kowary
numer: 0050.59.2022
opis:
autor: Ewelina Młotkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-04-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-04-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie w formacie pdf Zarządzenie w formacie pdf nr. 0050.59.2022/ZAL1
(2 MB)