Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynków przy ul. Brzozowej, ul. Lipowej i ul. Klonowej w Kowarach będących użytkownikami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na oddanie w dzierżawę 1 (jednego) miejsca parkingowego położonego przy ul. Klonowej oraz 9 (dziewięciu) miejsc parkingowych położonych przy ul. Lipowej w Kowarach, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kowary.
numer: 0050.123.2022
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-08-11)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-08-11)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.123.2022 PDF Zarządzenie 0050.123.2022 PDF nr. 0050.123.2022/ZAL1
(866 KB)