Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ogłoszenia I (pierwszych) przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kowary, położonych w Kowarach.
numer: 0050.141.2022
opis:
autor: Anna Włodarska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-09-08)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-09-08)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.141.2022 PDF Zarządzenie 0050.141.2022 PDF nr. 0050.141.2022/ZAL1
(2 MB)