Prezentacja dokumentu:


nazwa: Zarządzenie w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej na działce będącej własnością Gminy Miejskiej Kowary oznaczonej numerem 454/3( obręb 0001 ) położonej w Kowarach przy ul. Kawaleryjskiej.
numer: 0050.198.2022
opis:
autor: Dorota Mroczkowska
opublikował
w systemie obiegu dokumentów:
Mariusz Dmochowski
status: Obowiązujący
z dnia: (2022-12-14)
data modyfikacji
w systemie obiegu dokumentów:
(2022-12-14)
ważny do:
załączniki:
Pobierz dokument - Zarządzenie 0050.198.2022 Zarządzenie 0050.198.2022 nr. 0050.198.2022/ZAL1
(188 KB)